De combinatie drinken en rijden is niet alleen gevaarlijk en onverantwoord, maar is ook slecht voor uw portemonnee. Naast de hoge boetes en eventuele schadevergoedingen moet u eveneens rekening houden met problemen met uw verzekering. Wanneer u onder invloed van alcohol verantwoordelijk bent voor een verkeersongeval, dan zal de verzekeraar in het kader van de verplichte burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering altijd de daaruit vloeiende schade aan derden vergoeden.
...