Iedere Belg moet zich aansluiten bij een ziekenfonds. Daardoor bent u verzekerd voor allerlei medische kosten, ook als u corona oploopt. De wettelijke ziekteverzekering dekt slechts een deel van de factuur, de rest moet u zelf betalen. Daarom kunt u overwegen een aanvullende hospitalisatieverzekering af te sluiten. Dat kan bij een commerciële verzekeraar of bij een ziekenfonds, maar mogelijk maakt zo'n polis al deel uit van het loonpakket van uw werkgever.
...

Iedere Belg moet zich aansluiten bij een ziekenfonds. Daardoor bent u verzekerd voor allerlei medische kosten, ook als u corona oploopt. De wettelijke ziekteverzekering dekt slechts een deel van de factuur, de rest moet u zelf betalen. Daarom kunt u overwegen een aanvullende hospitalisatieverzekering af te sluiten. Dat kan bij een commerciële verzekeraar of bij een ziekenfonds, maar mogelijk maakt zo'n polis al deel uit van het loonpakket van uw werkgever. Een hospitalisatieverzekering beschermt u en uw gezinsleden tegen de financiële gevolgen van een ziekenhuisopname. Afhankelijk van de verzekeraar en de voorwaarden, dekt de polis de doktersrekeningen, de kosten voor medische verzorging, de prijs van de kamer en de uitgaven voor geneesmiddelen en medisch materiaal. Mogelijk wordt ook de ambulante zorg terugbetaald ¬ zoals bijkomende raadplegingen, onderzoeken en medicijnen ¬ gedurende een bepaalde periode vóór en na de ziekenhuisopname. Maar in welke mate dekt een hospitalisatieverzekering de gevolgen van een coronabesmetting? Trends vroeg het aan enkele verzekeraars en hun beroepsvereniging Assuralia. Verzekeraars maken geen onderscheid tussen een ziekenhuisopname voor een coronabesmetting of voor een andere ziekte. Uw hospitalisatieverzekering vergoedt de medische kosten verbonden aan uw opname in een Belgisch ziekenhuis binnen de voorwaarden van de polis. Afhankelijk van het contract, hebt u ook recht op de terugbetaling van ambulante zorg. Nee. Omdat u niet in een ziekenhuis bent opgenomen, dekt uw hospitalisatieverzekering de medische kosten niet.In dat geval geldt uw afzondering wel als een ziekenhuisopname en vallen de daarmee gepaard gaande kosten onder de hospitalisatieverzekering. Als u een hospitalisatieverzekering hebt, worden de opsporingskosten enkel gedekt als u voor het onderzoek in een ziekenhuis wordt opgenomen. Afhankelijk van het contract, heeft u dan ook recht op de terugbetaling van de daarmee gepaarde ambulante zorg. De verzekering komt niet tussenbeide bij een preventieve screening. Dat materiaal dient voor preventie en valt in principe niet binnen de waarborgen van een hospitalisatieverzekering. Die dekt bij de meeste verzekeraars alleen curatieve producten (zoals geneesmiddelen), diagnostische onderzoeken (zoals bloedtesten) en pijnbestrijdende middelen (zoals morfine) bij een ziekenhuisopname. Ja. Bij tijdelijke werkloosheid wordt uw arbeidsovereenkomst weliswaar voor een bepaalde periode geschorst, maar ze blijft wel bestaan. Daardoor blijven doorgaans ook de waarborgen van de daaraan gekoppelde groepsverzekeringen - zoals de hospitalisatiedekking - gegarandeerd. Dat geldt voor zowel de hoofdverzekerde (de werknemer) als de eventuele meeverzekerden (de partner en de kinderen). Bij twijfel hierover is uw werkgever het aangewezen aanspreekpunt. De meeste hospitalisatieverzekeringen vergoeden ook de kosten van een ziekenhuisopname in het buitenland. Welke regio's precies worden gedekt ¬ Europa of wereldwijd ¬ kan verschillen naargelang de polis. Kijk dit zeker na in het contract of via uw makelaar. In principe worden uw medische kosten ook terugbetaald als u tegen een negatief overheidsadvies of een reisverbod in toch naar het buitenland bent afgereisd. Niet elke hospitalisatieverzekering voorziet in de terugbetaling van een repatriëring. Meestal wordt die wel vergoed als u een reisbijstandsverzekering hebt afgesloten. Informeer u dus vooraf. Als u gerepatrieerd wordt naar een Belgisch ziekenhuis, gebeurt dat altijd in samenspraak tussen de behandelende geneesheer in het buitenland en de door de verzekeraar aangewezen arts in België. Nee. Omdat u niet bent opgenomen in een ziekenhuis, hebt u geen recht op een terugbetaling via uw hospitalisatiepolis. Meestal kunt u aanspraak maken op een terugbetaling van de ambulante zorg gedurende een periode vóór en na uw ziekenhuisopname, bijvoorbeeld voor voorafgaande of bijkomende raadplegingen, onderzoeken en geneesmiddelen. De exacte termijnen kunnen verschillen naargelang het contract: bijvoorbeeld één of twee maanden vooraf en drie maanden nadien. Bij uitgestelde opnames door corona vallen de gemaakte kosten mogelijk buiten die contractueel bepaalde periode. Toch beslisten de meeste verzekeraars die uitzonderlijk te vergoeden. Die medische kosten moeten wel verband houden met de uitgestelde ziekenhuisopname. Voorziet uw polis in de terugbetaling van ambulante zorg na een ziekenhuisopname, dan is de kans reëel dat uw verzekeraar de standaardperiode door corona uitzonderlijk uitbreidt. Informeer bij uw makelaar naar de voorwaarden.