Een hond kan een bezoeker bij je thuis of een voorbijganger op straat misschien wel bijten of er tegen opspringen waardoor die valt. Hij kan ook op straat lopen en daar een ongeval veroorzaken.

De wet zegt dat de bewaarder van een dier aansprakelijk is voor de schade die het dier veroorzaakt. De bewaarder is zelfs aansprakelijk als hij geen enkele fout beging of er hem niets te verwijten valt. Er bestaat een 'vermoeden van fout'. Je kan dat alleen weerleggen als je bijvoorbeeld een fout van het slachtoffer kan aantonen of overmacht.

Wie is de bewaker?

De bewaarder van de hond is niet noodzakelijk de eigenaar daarvan. Het gaat om diegene die op het moment van de feiten de bewaker is van het dier. Pas jij op een dier van een buur, kennis of familielid dan bestaat de kans dat je als bewaker wordt beschouwd. De ene rechter is daar al milder in dan de andere.

Als je je laat betalen voor het bijhouden van de hond, zal je wellicht sowieso als bewaarder worden beschouwd. Zorg je voor het dier als vriendendienst, dan hangt veel af van hoelang je de hond bijhoudt.

Er wordt ook wel eens gekeken of je de hond bij je thuis houdt of deze enkel maar eten gaat geven en uitlaten. Zeker als het om een langere vakantie (bijvoorbeeld 14 dagen) gaat waarbij je de hond ook bij je thuis houdt, is de kans reëel dat je als bewaarder beschouwd wordt.

Kijk je verzekering na

Heel wat gezinspolissen verlenen dekking voor je aansprakelijkheid voor huisdieren. Vaak geldt dit ook als je andermans huisdier bijhoudt en dit dier intussen schade veroorzaakt. Kijk je polis er op voorhand op na of contacteer je makelaar. Ben je nog niet verzekerd laat dat dan in orde brengen.(JR)

Een hond kan een bezoeker bij je thuis of een voorbijganger op straat misschien wel bijten of er tegen opspringen waardoor die valt. Hij kan ook op straat lopen en daar een ongeval veroorzaken. De wet zegt dat de bewaarder van een dier aansprakelijk is voor de schade die het dier veroorzaakt. De bewaarder is zelfs aansprakelijk als hij geen enkele fout beging of er hem niets te verwijten valt. Er bestaat een 'vermoeden van fout'. Je kan dat alleen weerleggen als je bijvoorbeeld een fout van het slachtoffer kan aantonen of overmacht. De bewaarder van de hond is niet noodzakelijk de eigenaar daarvan. Het gaat om diegene die op het moment van de feiten de bewaker is van het dier. Pas jij op een dier van een buur, kennis of familielid dan bestaat de kans dat je als bewaker wordt beschouwd. De ene rechter is daar al milder in dan de andere. Heel wat gezinspolissen verlenen dekking voor je aansprakelijkheid voor huisdieren. Vaak geldt dit ook als je andermans huisdier bijhoudt en dit dier intussen schade veroorzaakt. Kijk je polis er op voorhand op na of contacteer je makelaar. Ben je nog niet verzekerd laat dat dan in orde brengen.(JR)