In de praktijk bekijken artsen een burn-out als een diagnose met 5 gemeenschappelijke kenmerken:

  • emotionele of mentale uitputting, snelle vermoeibaarheid en moedeloosheid;
  • hoofd- en spierpijnen en prikkelbaarheid;
  • klachten die werk gerelateerd zijn en die een gevolg zijn van een 'gevaarlijke' arbeidssituatie - arbeidsorganisatie, -voorwaarden, -omstandigheden, -verhoudingen, -inhoud;
  • het kan iedereen overkomen _ mannen en vrouwen, werkenden en niet-werkenden;
  • afgenomen effectiviteit en verslechterde werkprestaties ten gevolge van negatieve attitudes en gedrag.

Extra dekkingen groepsverzekering

Als je via je werkgever kunt genieten van een groepsverzekering, dan is het algemeen bekend dat er een extra pensioenkapitaal wordt betaald op de pensioengerechtigde leeftijd en/of voorzien wordt in een overlijdensdekking bij overlijden vóór de pensioenleeftijd.

Goede groepsverzekeringen bieden extra dekkingen, namelijk een waarborg hospitalisatie en een waarborg arbeidsongeschiktheid plus premievrijstelling.

Een waarborg arbeidsongeschiktheid zorgt ervoor dat de verzekeraar vanaf de tweede maand van arbeidsongeschiktheid een aanvulling betaalt op het deel van het loon dat wordt uitbetaald door het ziekenfonds.

Een waarborg arbeidsongeschiktheid gaat samen met een waarborg premievrijstelling waardoor de premies van de groepsverzekering worden doorbetaald door de verzekeraar tijdens de periode van arbeidsongeschiktheid.

Groepsverzekering en burn-out

Ook al wordt burn-out als een ziekte beschouwd die leidt tot arbeidsongeschiktheid, toch hanteren veel groepsverzekeraars beperkingen. Als we bijvoorbeeld de waarborg hospitalisatie bekijken, merken we dat de reden van hospitalisatie van de werknemer ten gevolge van een burn-out een grote impact heeft op de verzekerbaarheid.

Als een hospitalisatie een observatie op medische indicatie tot doel heeft, zal de verzekeraar de terugbetaling van de hospitalisatiekosten waarborgen. Indien de hospitalisatie zich enkel opdringt omwille van psychologische problemen, dan gaan verzekeraars van een volledige verzekerbaarheid naar een verzekerbaarheid die beperkt is tot maximum een aantal dagen per jaar of zelfs helemaal geen tussenkomst. (JS)

In de praktijk bekijken artsen een burn-out als een diagnose met 5 gemeenschappelijke kenmerken:Als je via je werkgever kunt genieten van een groepsverzekering, dan is het algemeen bekend dat er een extra pensioenkapitaal wordt betaald op de pensioengerechtigde leeftijd en/of voorzien wordt in een overlijdensdekking bij overlijden vóór de pensioenleeftijd. Goede groepsverzekeringen bieden extra dekkingen, namelijk een waarborg hospitalisatie en een waarborg arbeidsongeschiktheid plus premievrijstelling. Een waarborg arbeidsongeschiktheid gaat samen met een waarborg premievrijstelling waardoor de premies van de groepsverzekering worden doorbetaald door de verzekeraar tijdens de periode van arbeidsongeschiktheid. Ook al wordt burn-out als een ziekte beschouwd die leidt tot arbeidsongeschiktheid, toch hanteren veel groepsverzekeraars beperkingen. Als we bijvoorbeeld de waarborg hospitalisatie bekijken, merken we dat de reden van hospitalisatie van de werknemer ten gevolge van een burn-out een grote impact heeft op de verzekerbaarheid. Als een hospitalisatie een observatie op medische indicatie tot doel heeft, zal de verzekeraar de terugbetaling van de hospitalisatiekosten waarborgen. Indien de hospitalisatie zich enkel opdringt omwille van psychologische problemen, dan gaan verzekeraars van een volledige verzekerbaarheid naar een verzekerbaarheid die beperkt is tot maximum een aantal dagen per jaar of zelfs helemaal geen tussenkomst. (JS)