Met het vorderen van de vaccinaties krijgen meer mensen last van de reismicrobe. Een verzekering voor bijstand of annulering lijkt bij het boeken geen overbodige luxe. Want wie tegen het advies van de overheid in vertrekt, kan doorgaans ook geen enkel beroep doen op verzekeringen.
...

Met het vorderen van de vaccinaties krijgen meer mensen last van de reismicrobe. Een verzekering voor bijstand of annulering lijkt bij het boeken geen overbodige luxe. Want wie tegen het advies van de overheid in vertrekt, kan doorgaans ook geen enkel beroep doen op verzekeringen.Dat verschilt van polis tot polis. Alle kleine lettertjes lezen is een must. Volgens de koepelfederatie Assuralia is de algemene regel dat een positief testresultaat voor covid-19 gelijk staat aan ziekte. Dan moet u alleen nog nakijken of ziekte is opgenomen in de dekkingen van de verzekering. Een positief resultaat op een zelftest volstaat niet om de annulatieverzekering in te roepen, verduidelijkt Europ Assistance. Ook bij Touring bent u enkel gedekt als u positief test "met bewijs van een dokter". Of het zou moeten zijn dat u met een verhoogde temperatuur geweigerd bent op een vlucht. Van die weigering moet u uiteraard ook een bewijs kunnen voorleggen. Touring komt tussenbeide als u door ziekte of een positieve test langer in het buitenland moet blijven, maar compenseert niets als dat het gevolg is van een lockdown of quarantaine opgelegd door de overheid. Stel dat u het buitenland niet kunt verlaten door een maatregel van de overheid, dan verlengt Touring wel de geldigheidsduur van de reisbijstandsverzekering zodat u zich geen zorgen moet maken als u alsnog ziek wordt. Bij Europ Assistance kunnen personen die geen ziektebeeld vertonen en geen medisch attest hebben, niet rekenen op reisbijstand.