Een jaar geleden lanceerde AXA, het nummer één in autoverzekeringen in ons land, de formule driveXperience. Die polis richt zich tot jongeren, van wie de ouders al klant zijn bij AXA. De verzekeraar belooft kortingen van 20 tot 50 procent op de normale premie. Met behulp van de AXA drive-app op uw smartphone en een apparaat in uw wagen (AXA drive key) kan AXA de rijstijl van de jonge bestuurder monitoren en bijsturen op basis van vier criteria: het versnellen, het remmen, het nemen van bochten en de rijsnelheid. Na elke rit krijgen de jongeren een score en een overzicht van de goede en minder goede onderdelen van hun rijstijl. De kortingen op de premie worden toegekend in functie van die scores. "95 procent van de klanten met een drive key heeft zes maanden nadat ze de polis hebben afgesloten een korting van 30 procent of meer gekregen", zegt Gianni De Muynck, de woordvoerder van AXA.
...

Een jaar geleden lanceerde AXA, het nummer één in autoverzekeringen in ons land, de formule driveXperience. Die polis richt zich tot jongeren, van wie de ouders al klant zijn bij AXA. De verzekeraar belooft kortingen van 20 tot 50 procent op de normale premie. Met behulp van de AXA drive-app op uw smartphone en een apparaat in uw wagen (AXA drive key) kan AXA de rijstijl van de jonge bestuurder monitoren en bijsturen op basis van vier criteria: het versnellen, het remmen, het nemen van bochten en de rijsnelheid. Na elke rit krijgen de jongeren een score en een overzicht van de goede en minder goede onderdelen van hun rijstijl. De kortingen op de premie worden toegekend in functie van die scores. "95 procent van de klanten met een drive key heeft zes maanden nadat ze de polis hebben afgesloten een korting van 30 procent of meer gekregen", zegt Gianni De Muynck, de woordvoerder van AXA. Dat is slechts één voorbeeld van het gebruik dat verzekeraars kunnen maken van data om te differentiëren in premies. Als uw verzekeraar weet of een sterk vermoeden heeft dat u minder risico loopt om schade te veroorzaken, kan uw verzekeringspremie omlaag. Hoe meer de verzekeraars over u weten, hoe beter ze de risico's dus kunnen inschatten en hoe meer ze premies op uw maat kunnen vragen. In Nederland woedt een debat over wat verzekeraars al dan niet mogen doen met de data die ze verzamelen via kastjes in wagens, slimme thermostaten en andere geconnecteerde voorwerpen. In België horen we daar veel minder over. "Wij lopen wat achter op onze noorderburen", vindt Johan Bertrands, de algemeen manager van de vergelijkende website Mefirst.be. "Er wordt nog niet zo veel gesegmenteerd in België als in Nederland." Bertrands voegt eraan toe dat je door te veel segmentatie het traditionele solidariteitsprincipe van verzekeringen ondermijnt. Extreme solidariteit zou betekenen dat mensen die nooit schade hebben evenveel verzekeringspremie moeten betalen als mensen die wel vaak hun verzekering moeten aanspreken. Dat is niet het geval. De Belgische verzekeringsmaatschappijen hanteren allerlei parameters om de premie van een autoverzekering te bepalen, vanaf het vermogen in kilowatt van de auto, de leeftijd van de bestuurder, het beroep, de ongevallen in het verleden, tot iets banaals als de postcode van de gemeente waar de bestuurder woont. Het is daarom noodzakelijk de prijzen van polissen te vergelijken aan de hand van uw parameters. Volgens Bertrands zijn de Belgische consumenten zich nog onvoldoende bewust van de honderden euro's per jaar die ze kunnen uitsparen door rond te kijken en te vergelijken. Bertrands zegt erbij dat de Belgische verzekeringsmarkt traditioneler en protectionistischer is dan de Nederlandse. "Je kunt enkel op de vervaldag van je polis veranderen van verzekeringsmaatschappij. Je moet de polis minstens drie maanden voor de vervaldag opzeggen via een aangetekende brief. Ik vind het eerlijk gezegd overdreven dat je bij een contract dat slechts een jaar duurt al drie maanden op voorhand moet beslissen of je het wilt voortzetten of niet. Er is wel een achterpoortje dat de meeste mensen niet kennen: iedere keer dat je verzekeraar iets verandert aan het tarief of de voorwaarden, kun je tot de vervaldag het contract opzeggen. Je moet alleen uitkijken dat de verzekering niet afloopt voor je een nieuwe hebt afgesloten." In Nederland gaan verzekeraars veel verder in het opsplitsen van doelgroepen. "Je hebt daar bijvoorbeeld een verzekeraar die zich op vrouwen richt, onna-onna. Die biedt een autoverzekering aan waarin je handtas standaard is gedekt tegen diefstal." Bertrands verwijst ook naar fairzekering.nl, dat al sinds 2013 autoverzekeringen verkoopt waarvan het tarief verschilt naargelang het geregistreerde rijgedrag. "De grote verzekeringsmaatschappijen in ons land durven weleens te experimenteren, maar meestal komen uit die experimenten geen nieuwe producten voort", zegt Bertrands. AG Insurance heeft bijvoorbeeld twee jaar geleden een zwarte doos uitgetest, die het rijgedrag van 80 personeelsleden analyseerde. De verzekeringsmaatschappij besliste daarna het idee van een pay-how-you-drive-polis voorlopig te laten varen. Nochtans bleek uit de testen dat twee op de drie mensen hun rijgedrag hadden aangepast. AG Insurance had twijfels over de betrouwbaarheid van de zwarte doos en de effecten op lange termijn. Woordvoerder Gerrit Feyaerts merkt ook op: "De kostprijs van de apparaten was nog te hoog om een voldoende premievoordeel toe te kennen aan de klanten en het businessmodel voor ons rendabel te houden. Dat heeft te maken met de vrij lage premies die in België gangbaar zijn voor de BA Autoverzekering: pakweg 400 euro per jaar voor een gemiddelde klant en 800 euro voor jongeren." Feyaerts voegt eraan toe dat het in landen zoals Groot-Brittannië en Italië wel zin heeft zo'n polis te lanceren. "Het is een beetje spielerei van de Belgische verzekeraars", vindt Bertrands. "Voor zover ik weet, zijn er onvoldoende schadestatistieken beschikbaar voor de Belgische markt om de premie echt te baseren op het meetbare rijgedrag. Volgens mij gaat het bij de verzekeraars die zo'n polis introduceren vooral om een soort commerciële geste." Bij AXA klinkt het dat het niet zozeer gaat om het straffen of belonen van chauffeurs, maar wel om het coachen van de jongelui. De jonge bestuurders kunnen vrij gedetailleerd nagaan welke fouten ze maakten in het verkeer en waar ze punten verloren. "We gaan de resultaten in België nog evalueren, maar in andere landen zoals Italië zien de resultaten er veelbelovend uit", reageert De Muynck. Het aanvoelen van Bertrands lijkt min of meer te worden bevestigd door de verzekeraars. Corona Direct deed begin 2016 een oproep aan 5000 vrijwilligers om een jaar lang een app uit te testen die het rijgedrag zou meten: de Caro-app. Corona Direct is de enige verzekeraar in ons land die een verzekering aanbiedt waarvan de premie afhangt van het aantal gereden kilometers. Corona Direct laat weten dat het nog onvoldoende verbanden heeft gevonden tussen de rijstijl, de ongevallen en de schade om de premie op basis van de rijstijl te bepalen. Het denkt er nu aan aan goede chauffeurs beloningen zoals een tankkaart te geven in plaats van kortingen op hun premie. De verzekeraar hoopt zich in het najaar te "herpositioneren" op de markt. Ook Baloise liet de koppeling van de premie aan de rijstijl varen en bekijkt alternatieve beloningen voor bestuurders met een voorzichtige rijstijl. Voorlopig is AXA dus de enige verzekeraar die voor een beperkte groep van klanten de hoogte van de premie laat afhangen van de rijstijl. Daar kan in de toekomst mogelijk nog wel verandering in komen. AG Insurance-woordvoerder Gerrit Feyaerts specificeert dat de testen slechts op één bepaalde techniek betrekking hadden. "We blijven dit wel volgen, omdat de technieken en de prijzen zeer snel evolueren." AG Insurance gooide het voorlopig over een andere boeg. De verzekeraar geeft sinds anderhalf jaar een korting van 10 procent op de premie als er twee rijhulpsystemen in de auto aanwezig zijn, zoals noodremsystemen of signalisatiesystemen voor de dode hoek. AG Insurance baseerde zich daarvoor op een Europese studie die de impact van allerlei technieken becijferde op het aantal ongevallen en de ernst ervan. Ook andere verzekeraars zijn op die kar gesprongen. Bij Allianz bijvoorbeeld volstaat één rijhulpsysteem om een korting van 10 procent te krijgen op de premie voor de verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA) Auto en de Omnium-verzekering. Bij Baloise Insurance is er een korting per hulpsysteem, die kunnen worden gecumuleerd tot een totale korting van 10 procent. Bij P&V gaat het om een kleinere korting van 5 procent.