Als je als jonge bestuurder een autoverzekering wil aangaan, kan de prijs daarvan wel eens flink tegenvallen. Toch bespaar je er maar beter niet op en zoek je geen 'hulpmiddeltjes' om minder te moeten betalen.

Welke verzekeringen nemen?

Je bent verplicht om voor je auto een burgerlijkeaansprakelijkheidsverzekering (BA-verzekering) te nemen. Die vergoedt de schade die anderen lijden als jij een verkeersongeval veroorzaakt. Die schade kan trouwens zeer aanzienlijk zijn. Los van de materiële schade aan de wagen van de andere kunnen er bijvoorbeeld ook gewonden zijn door het ongeval. Deze verplichte verzekering vergoedt overigens ook de schade die inzittenden van jouw voertuig lijden.

De verplichte BA-verzekering dekt de schade aan je eigen wagen bij een ongeval waarvoor je aansprakelijk bent niet. Ze dekt evenmin eventuele lichamelijke schade die jij lijdt. Wil je ook de schade aan jouw wagen vergoed zien (of bijvoorbeeld ook verzekerd zijn bij een diefstal van je voertuig) dan moet je bijkomend een omniumverzekering nemen. Zo'n verzekering is in de regel niet verplicht. Toch denk je maar beter na om ook voor een dergelijke dekking te kiezen. Je wagen kan namelijk een flink pak geld gekost hebben waarvoor je mogelijks zelfs een krediet aanging. Als je dat geld door een schadegeval kwijt bent, kan je wel eens met een serieuze financiële kater achterblijven. Je kan bovendien ook een bestuurdersverzekering nemen die tussenkomt als je als bestuurder gewond raakt bij een ongeval waarvan je zelf in fout bent.

Je kan bij het aangaan van een verzekering de voorwaarden en tarieven van een aantal verzekeraars vergelijken. Hou er bij je keuze voor een bepaalde maatschappij rekening mee dat er een franchise van toepassing kan zijn.

Dan maar op naam van een van je ouders?

Hoe jonger je bent, hoe hoger de premie veelal is die je voor een autoverzekering moet betalen. Bovendien worden er voor jonge bestuurders mogelijks ook allerhande voorwaarden aan het krijgen van een verzekering gekoppeld. Om dat te vermijden en goedkoper 'gesteld' te zijn, kan de verleiding bestaan om de verzekering op naam van een van je ouders te zetten waarbij die dan zogenaamd de voornaamste bestuurder is.

Je doet dit maar beter niet. Je bezondigt je door dat te doen aan fraude. En die kan zware gevolgen hebben. Als je namelijk later een ongeval veroorzaakt, kan je verzekeraar de vergoeding die ze moet betalen wel eens verhalen op jou en je ouders. De kans dat je fraude aan het licht komt is overigens reëel. De verzekeraar kan dat onder meer afleiden uit de verklaringen die aan de politie worden afgelegd bij een ongeval of uit een onderzoek nadien.

Wat riskeer je als je een ongeval hebt met een bedrijfswagen?

Als je als werknemer een bedrijfswagen ter beschikking krijgt van je werkgever ga je vooreerst best na of deze omnium verzekerd is. Kijk ook na of er een franchise van toepassing is. Is de verzekering 'onvoldoende', vraag dan aan je werkgever of hij bereid is de wagen uitgebreider te verzekeren.

Als er geen omniumverzekering werd afgesloten, riskeer je soms zelf op te draaien voor de schade aan het voertuig die wordt veroorzaakt bij een ongeval waarvoor jij aansprakelijk bent. Als je namelijk een ongeval veroorzaakt in het kader van het privégebruik van de wagen dan draai je zelf op voor de schade aan het voertuig. Ook woon-werkverkeer valt trouwens onder het privégebruik. Gebruikte je de wagen op het moment van het ongeval in het kader van je beroepsactiviteit, dan ligt het anders. In dat geval riskeer je enkel mee op te draaien voor de schade aan de wagen van je werkgever als het ongeval te wijten is aan bedrog, zware fout of herhaalde lichte fout.

Mag je vriending met je bedrijfswagen rijden?

Het feit dat jij een bedrijfswagen mag gebruiken van je werkgever, impliceert nog niet dat je er ook anderen (zoals bv. je vriendin) mee mag laten rijden. Je werkgever kan afspraken met je maken rond het gebruik van je bedrijfswagen. Hij kan hiervoor bijvoorbeeld een car policy uitwerken of hij kan afspraken opnemen in de arbeidsovereenkomst die je met hem afsluit. In die afspraken kan hij onder andere aangeven wie er allemaal met de wagen mag rijden. Het is dan ook belangrijk dat je er deze overeenkomsten op naleest vooraleer je je wagen door iemand anders laat gebruiken. Vind je er niets in terug over het gebruik dat anderen mogen maken van je wagen, informeer je dan bij je werkgever.

Als je je niet aan de afspraken houdt, kan dat gevolgen hebben op meerdere vlakken. Zo zou je werkgever je bijvoorbeeld het gebruik van de wagen kunnen ontnemen, je een tuchtsanctie geven of je in extreme gevallen ook kunnen ontslaan om een dringende reden. Je riskeert bij een schadegeval ook problemen met de verzekering.

'Dit artikel verscheen eerder in de GO Startersgids.'

Als je als jonge bestuurder een autoverzekering wil aangaan, kan de prijs daarvan wel eens flink tegenvallen. Toch bespaar je er maar beter niet op en zoek je geen 'hulpmiddeltjes' om minder te moeten betalen. Je bent verplicht om voor je auto een burgerlijkeaansprakelijkheidsverzekering (BA-verzekering) te nemen. Die vergoedt de schade die anderen lijden als jij een verkeersongeval veroorzaakt. Die schade kan trouwens zeer aanzienlijk zijn. Los van de materiële schade aan de wagen van de andere kunnen er bijvoorbeeld ook gewonden zijn door het ongeval. Deze verplichte verzekering vergoedt overigens ook de schade die inzittenden van jouw voertuig lijden. De verplichte BA-verzekering dekt de schade aan je eigen wagen bij een ongeval waarvoor je aansprakelijk bent niet. Ze dekt evenmin eventuele lichamelijke schade die jij lijdt. Wil je ook de schade aan jouw wagen vergoed zien (of bijvoorbeeld ook verzekerd zijn bij een diefstal van je voertuig) dan moet je bijkomend een omniumverzekering nemen. Zo'n verzekering is in de regel niet verplicht. Toch denk je maar beter na om ook voor een dergelijke dekking te kiezen. Je wagen kan namelijk een flink pak geld gekost hebben waarvoor je mogelijks zelfs een krediet aanging. Als je dat geld door een schadegeval kwijt bent, kan je wel eens met een serieuze financiële kater achterblijven. Je kan bovendien ook een bestuurdersverzekering nemen die tussenkomt als je als bestuurder gewond raakt bij een ongeval waarvan je zelf in fout bent. Je kan bij het aangaan van een verzekering de voorwaarden en tarieven van een aantal verzekeraars vergelijken. Hou er bij je keuze voor een bepaalde maatschappij rekening mee dat er een franchise van toepassing kan zijn. Hoe jonger je bent, hoe hoger de premie veelal is die je voor een autoverzekering moet betalen. Bovendien worden er voor jonge bestuurders mogelijks ook allerhande voorwaarden aan het krijgen van een verzekering gekoppeld. Om dat te vermijden en goedkoper 'gesteld' te zijn, kan de verleiding bestaan om de verzekering op naam van een van je ouders te zetten waarbij die dan zogenaamd de voornaamste bestuurder is. Je doet dit maar beter niet. Je bezondigt je door dat te doen aan fraude. En die kan zware gevolgen hebben. Als je namelijk later een ongeval veroorzaakt, kan je verzekeraar de vergoeding die ze moet betalen wel eens verhalen op jou en je ouders. De kans dat je fraude aan het licht komt is overigens reëel. De verzekeraar kan dat onder meer afleiden uit de verklaringen die aan de politie worden afgelegd bij een ongeval of uit een onderzoek nadien. Als je als werknemer een bedrijfswagen ter beschikking krijgt van je werkgever ga je vooreerst best na of deze omnium verzekerd is. Kijk ook na of er een franchise van toepassing is. Is de verzekering 'onvoldoende', vraag dan aan je werkgever of hij bereid is de wagen uitgebreider te verzekeren. Als er geen omniumverzekering werd afgesloten, riskeer je soms zelf op te draaien voor de schade aan het voertuig die wordt veroorzaakt bij een ongeval waarvoor jij aansprakelijk bent. Als je namelijk een ongeval veroorzaakt in het kader van het privégebruik van de wagen dan draai je zelf op voor de schade aan het voertuig. Ook woon-werkverkeer valt trouwens onder het privégebruik. Gebruikte je de wagen op het moment van het ongeval in het kader van je beroepsactiviteit, dan ligt het anders. In dat geval riskeer je enkel mee op te draaien voor de schade aan de wagen van je werkgever als het ongeval te wijten is aan bedrog, zware fout of herhaalde lichte fout. Het feit dat jij een bedrijfswagen mag gebruiken van je werkgever, impliceert nog niet dat je er ook anderen (zoals bv. je vriendin) mee mag laten rijden. Je werkgever kan afspraken met je maken rond het gebruik van je bedrijfswagen. Hij kan hiervoor bijvoorbeeld een car policy uitwerken of hij kan afspraken opnemen in de arbeidsovereenkomst die je met hem afsluit. In die afspraken kan hij onder andere aangeven wie er allemaal met de wagen mag rijden. Het is dan ook belangrijk dat je er deze overeenkomsten op naleest vooraleer je je wagen door iemand anders laat gebruiken. Vind je er niets in terug over het gebruik dat anderen mogen maken van je wagen, informeer je dan bij je werkgever. Als je je niet aan de afspraken houdt, kan dat gevolgen hebben op meerdere vlakken. Zo zou je werkgever je bijvoorbeeld het gebruik van de wagen kunnen ontnemen, je een tuchtsanctie geven of je in extreme gevallen ook kunnen ontslaan om een dringende reden. Je riskeert bij een schadegeval ook problemen met de verzekering.