Als we de redenering van de Europese Commissie en nu ook het Europees Hof van Justitie volgen is de staatswaarborg voor de Arco-coöperanten onwettig. De federale regering had de depositogarantieregeling voor spaarders destijds niet mogen uitbreiden naar de Arco-coöperanten, luidt hun oordeel.

Die depositoregeling beschermt je tegen kapitaalverlies wanneer een bank failliet gaat. Indien een bank de boeken neerlegt geniet je een depositobescherming van 100.000 euro 'per persoon' en 'per bank'. Deze depositobescherming dekt het verlies van geld op zichtrekeningen, depositoboekjes, termijnrekeningen en kasbons uitgegeven door de failliete bank.

Ook voor een tak 21

Ook het verlies op een spaarverzekering (tak 21) wordt gedekt tot 100.000 euro. Heel concreet gaat het dus om de klassieke tak 21 of spaarverzekering, pensioenspaarverzekeringen en gewone levensverzekeringen met fiscaal voordeel.

Aangezien een spaarverzekering (tak 21) juridisch gezien een verzekering is die op naam van de ene of de andere partner staat, stelt het probleem van een gemeenschappelijk spaarverzekering zich niet.

'Per persoon', 'per bank' of 'per verzekeraar'

Het principe is dus dat je een bescherming geniet van 100.000 euro per persoon, per bank of per verzekeraar. Maar in de praktijk is het vaak zo dat men bij een bank zowel rekeningen heeft staan op eigen naam, als dat men gemeenschappelijke rekeningen of spaarboekjes heeft. Het speelt daarbij in principe geen rol of je gehuwd bent met scheiding van goederen, volgens het wettelijk stelsel of dat je samenwoont met een partner.

Als verschillende personen een gemeenschappelijke rekening hebben, dan wordt het tegoed van die rekening geacht in principe in gelijke delen aan de medehouders toe te behoren. Als je dus samen met je partner een spaarrekening hebt van 120.000 euro, heeft ieder van jullie dus eigenlijk 60.000 euro. Als je daarnaast nog een spaarrekening hebt op je naam met 40.000 euro, is er dus geen probleem. Ieder van de echtgenoten of partners geniet immers de bescherming ten belope van maximum 100.000 euro.

Welk kapitaal wordt niet beschermd?

De waarborgregeling is niet geldig voor de producten uit de zogenaamde tweede pensioenpijler. Dat betekent dus dat je IPT(zeg maar groepsverzekering) en jevrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen(VAPZ) niet genieten van deze extra bescherming.

Maar daar tegenover staat dat erstrenge controleszijn voor verzekeraars en zij de nodige reserves moet opbouwen voor het geval ze in moeilijkheden zouden komen.

(Aangevuld door Niels Saelens)

Als we de redenering van de Europese Commissie en nu ook het Europees Hof van Justitie volgen is de staatswaarborg voor de Arco-coöperanten onwettig. De federale regering had de depositogarantieregeling voor spaarders destijds niet mogen uitbreiden naar de Arco-coöperanten, luidt hun oordeel. Die depositoregeling beschermt je tegen kapitaalverlies wanneer een bank failliet gaat. Indien een bank de boeken neerlegt geniet je een depositobescherming van 100.000 euro 'per persoon' en 'per bank'. Deze depositobescherming dekt het verlies van geld op zichtrekeningen, depositoboekjes, termijnrekeningen en kasbons uitgegeven door de failliete bank. Ook het verlies op een spaarverzekering (tak 21) wordt gedekt tot 100.000 euro. Heel concreet gaat het dus om de klassieke tak 21 of spaarverzekering, pensioenspaarverzekeringen en gewone levensverzekeringen met fiscaal voordeel. Aangezien een spaarverzekering (tak 21) juridisch gezien een verzekering is die op naam van de ene of de andere partner staat, stelt het probleem van een gemeenschappelijk spaarverzekering zich niet. Het principe is dus dat je een bescherming geniet van 100.000 euro per persoon, per bank of per verzekeraar. Maar in de praktijk is het vaak zo dat men bij een bank zowel rekeningen heeft staan op eigen naam, als dat men gemeenschappelijke rekeningen of spaarboekjes heeft. Het speelt daarbij in principe geen rol of je gehuwd bent met scheiding van goederen, volgens het wettelijk stelsel of dat je samenwoont met een partner. Als verschillende personen een gemeenschappelijke rekening hebben, dan wordt het tegoed van die rekening geacht in principe in gelijke delen aan de medehouders toe te behoren. Als je dus samen met je partner een spaarrekening hebt van 120.000 euro, heeft ieder van jullie dus eigenlijk 60.000 euro. Als je daarnaast nog een spaarrekening hebt op je naam met 40.000 euro, is er dus geen probleem. Ieder van de echtgenoten of partners geniet immers de bescherming ten belope van maximum 100.000 euro.De waarborgregeling is niet geldig voor de producten uit de zogenaamde tweede pensioenpijler. Dat betekent dus dat je IPT(zeg maar groepsverzekering) en jevrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen(VAPZ) niet genieten van deze extra bescherming. Maar daar tegenover staat dat erstrenge controleszijn voor verzekeraars en zij de nodige reserves moet opbouwen voor het geval ze in moeilijkheden zouden komen. (Aangevuld door Niels Saelens)