Er waren in 2014 exact 75.775 registraties op de zwarte lijst, de zogenaamde RSR-lijst. In 2013 waren het er nog 82.483. Er is dus een daling met 8,1 procent. De lijst 'Risques Spéciaux - Speciale Risico's' bestaat voor quasi 95 procent uit registraties na de opzegging van een verzekeringscontract wegens niet-betaling van de premie of de niet-terugbetaling van de franchise bij een schadegeval.

Verbazende daling

Daniel Frala, directeur van Datassur, is "vrij verbaasd" door de daling. Sinds 2006 nam het aantal registraties immers altijd toe - met een zeer forse stijging in 2012. De daling wijst er wel op dat er minder opzeggingen van verzekeringen waren en dus minder registraties. Maar wat de reden achter die daling is, weet hij niet. "Er is geen objectieve verklaring."

Een jaar geleden klonk het wel dat de stijging in 2013 te wijten was aan het feit dat steeds meer mensen hun premie niet meer konden betalen ten gevolge van de crisis. Overigens wijzen de cijfers van 2015 erop dat 2015 zal eindigen op 75.000 tot 80.000 registraties op de zwarte lijst. "Een redelijk stabiel cijfer" vergeleken met de voorbije jaren. (Belga/NS)

Er waren in 2014 exact 75.775 registraties op de zwarte lijst, de zogenaamde RSR-lijst. In 2013 waren het er nog 82.483. Er is dus een daling met 8,1 procent. De lijst 'Risques Spéciaux - Speciale Risico's' bestaat voor quasi 95 procent uit registraties na de opzegging van een verzekeringscontract wegens niet-betaling van de premie of de niet-terugbetaling van de franchise bij een schadegeval. Daniel Frala, directeur van Datassur, is "vrij verbaasd" door de daling. Sinds 2006 nam het aantal registraties immers altijd toe - met een zeer forse stijging in 2012. De daling wijst er wel op dat er minder opzeggingen van verzekeringen waren en dus minder registraties. Maar wat de reden achter die daling is, weet hij niet. "Er is geen objectieve verklaring." Een jaar geleden klonk het wel dat de stijging in 2013 te wijten was aan het feit dat steeds meer mensen hun premie niet meer konden betalen ten gevolge van de crisis. Overigens wijzen de cijfers van 2015 erop dat 2015 zal eindigen op 75.000 tot 80.000 registraties op de zwarte lijst. "Een redelijk stabiel cijfer" vergeleken met de voorbije jaren. (Belga/NS)