Vraag het aan de rechter

Je kan vooreerst aan de rechter vragen dat die getuigen hoort. Je moet dan duidelijk aangeven waarover je de getuigen precies door de rechter wil laten ondervragen. De rechtbank is niet verplicht op je verzoek in te gaan. Doet ze dat wel, dan beslis jij wie je als getuige laat komen. Je kan de getuige zelfs verplichten om te komen getuigen.

Dat betekent meteen ook dat je zelfs mensen die eigenlijk niet 'aan jouw kant staan' kan komen laten getuigen. De getuige moet zweren de waarheid te zeggen. Liegt hij, dan kan je hem strafrechtelijk laten vervolgen.

Een verklaring op papier

Je kan je getuige ook vragen om zijn verklaring op papier te zetten. De wet geeft aan welke vormvoorwaarden je daarbij moet naleven. Los van het relaas van de feiten, moet die verklaring ook de naam, voornamen en het adres van de getuige bevatten, net als diens geboorteplaats en -datum alsook zijn beroep.

De getuige moet de verklaring met de hand schrijven en die dagtekenen en ondertekenen. Aan de getuigenis moet een kopie worden toegevoegd van een identiteitsdocument (bijvoorbeeld identiteitskaart) waarop de handtekening van de getuige staat. Op de getuigenis moet ook vermeld worden dat de verklaring opgesteld is voor voorlegging aan de rechtbank en dat de getuige weet dat hij straffen riskeert als hij een valse verklaring aflegt.

Een model van zulke verklaring vind je hier. De rechter kan zelfs als je zo'n verklaring hebt nog altijd beslissen de getuige toch te horen. Dit kan zij uit eigen initiatief doen of op verzoek van één van de partijen.

Een papier zonder voorwaarden

Het kan ook gebeuren dat je getuige een verklaring op papier zet die niet voldoet aan deze voorwaarden. De kans is dan groter dat de rechtbank de getuigenis gewoon naast zich neerlegt en er geen rekening mee houdt. (JS)

Je kan vooreerst aan de rechter vragen dat die getuigen hoort. Je moet dan duidelijk aangeven waarover je de getuigen precies door de rechter wil laten ondervragen. De rechtbank is niet verplicht op je verzoek in te gaan. Doet ze dat wel, dan beslis jij wie je als getuige laat komen. Je kan de getuige zelfs verplichten om te komen getuigen. Dat betekent meteen ook dat je zelfs mensen die eigenlijk niet 'aan jouw kant staan' kan komen laten getuigen. De getuige moet zweren de waarheid te zeggen. Liegt hij, dan kan je hem strafrechtelijk laten vervolgen.Je kan je getuige ook vragen om zijn verklaring op papier te zetten. De wet geeft aan welke vormvoorwaarden je daarbij moet naleven. Los van het relaas van de feiten, moet die verklaring ook de naam, voornamen en het adres van de getuige bevatten, net als diens geboorteplaats en -datum alsook zijn beroep. Een model van zulke verklaring vind je hier. De rechter kan zelfs als je zo'n verklaring hebt nog altijd beslissen de getuige toch te horen. Dit kan zij uit eigen initiatief doen of op verzoek van één van de partijen.Het kan ook gebeuren dat je getuige een verklaring op papier zet die niet voldoet aan deze voorwaarden. De kans is dan groter dat de rechtbank de getuigenis gewoon naast zich neerlegt en er geen rekening mee houdt. (JS)