In 2012 werden voor 384 miljoen euro aan verkeersboetes uitgedeeld in ons land. Dat komt neer op 71 euro per rondrijdende auto. Het grootste deel daarvan zijn onmiddellijke inningen voor kleinere overtredingen, die 50 of 100 euro per inbreuk kosten. Zij worden doorgaans betaald. Maar de grotere bedragen, die worden wel vaak betwist. De verzekeraar komt niet tussen voor de boete zelf. Wie te hard rijdt of te veel drinkt, moet daarvan zelf de financiële gevolgen dragen. Je kan hiervoor geen vrijbrief krijgen van je verzekeraar. Anders ligt het met zaken die je kan betwisten. Bijvoorbeeld indien je een boete oploopt bij een complexe verkeerssituatie. Of als je een boete krijgt voor iets wat je niet kan hebben gedaan. Dan kan de rechtsbijstandsverzekeraar je bijstaan voor de rechtbank en ook de gerechts- en advocatenkosten dragen. De dekking maakt deel uit van de rechtsbijstandsverzekering die je optioneel bij de autoverzekering kan bijnemen. Maar er is ook een ruimere verzekering rechtsbijstand mogelijk, die je bijstaat indien je in het algemeen bijstand op juridisch vlak nodig hebt. Hoewel de rechtsbijstandsverzekering een nuttige investering kan zijn, is ze niet erg ingeburgerd in ons land. Slechts 2% van de gezinnen beschikt over een algemene verzekering voor rechtsbijstand. In Frankrijk en Nederland is dat 14%, in Duitsland zelfs 46%. (Belga)

In 2012 werden voor 384 miljoen euro aan verkeersboetes uitgedeeld in ons land. Dat komt neer op 71 euro per rondrijdende auto. Het grootste deel daarvan zijn onmiddellijke inningen voor kleinere overtredingen, die 50 of 100 euro per inbreuk kosten. Zij worden doorgaans betaald. Maar de grotere bedragen, die worden wel vaak betwist. De verzekeraar komt niet tussen voor de boete zelf. Wie te hard rijdt of te veel drinkt, moet daarvan zelf de financiële gevolgen dragen. Je kan hiervoor geen vrijbrief krijgen van je verzekeraar. Anders ligt het met zaken die je kan betwisten. Bijvoorbeeld indien je een boete oploopt bij een complexe verkeerssituatie. Of als je een boete krijgt voor iets wat je niet kan hebben gedaan. Dan kan de rechtsbijstandsverzekeraar je bijstaan voor de rechtbank en ook de gerechts- en advocatenkosten dragen. De dekking maakt deel uit van de rechtsbijstandsverzekering die je optioneel bij de autoverzekering kan bijnemen. Maar er is ook een ruimere verzekering rechtsbijstand mogelijk, die je bijstaat indien je in het algemeen bijstand op juridisch vlak nodig hebt. Hoewel de rechtsbijstandsverzekering een nuttige investering kan zijn, is ze niet erg ingeburgerd in ons land. Slechts 2% van de gezinnen beschikt over een algemene verzekering voor rechtsbijstand. In Frankrijk en Nederland is dat 14%, in Duitsland zelfs 46%. (Belga)