Vooral waterleidingen en verwarmingsinstallaties in niet gebruikte woningen of kamers kunnen tijdens de vorstperiode bevroren zijn geraakt. Zijn daarbij buizen gesprongen of niet? Dat komt pas tot uiting als de dooi wordt ingezet. Gelukkig zijn de meesten verzekerd tegen waterschade die het gevolg is van gesprongen leidingen of defecte installaties. Dat risico wordt gewoonlijk gedekt in de brandpolis. Het gaat dan wel om de schade die door het waterlek is ontstaan aan vloeren, muren en plafonds. Denk maar aan getroffen behang, vasttapijt of parket. De voorwaarde is wel dat de preventiemaatregelen zijn genomen die in het verzekeringscontract staan opgenomen. Anders is er sprake van nalatigheid en moet de getroffene zelf opdraaien voor de kosten. Ook de schade aan meubelen en andere goederen kan verzekerd zijn indien er schade ontstaat door gelekt water. Maar dan moet de verzekering van de inboedel wel expliciet vermeld zijn in de polis. Anders is dit niet het geval. Daarnaast voorzien heel wat polissen ook in de tussenkomst van de verzekeraar bij het opsporen van de precieze locatie van het lek, alsook voor het openbreken en weer dichtmaken van vloeren en plafonds op de plaats van het lek. Ten slotte vergoedt de verzekering ook de kosten die worden gemaakt om een verergering van de schade te vermijden. Wat in de meeste polissen niet verzekerd is, is de vervanging of herstelling van de leiding of de installatie die het begeven heeft. Is uw stookketel beschadigd geraakt door de vorst, dan zal u die dus op eigen kosten moeten herstellen. (MVL)

Vooral waterleidingen en verwarmingsinstallaties in niet gebruikte woningen of kamers kunnen tijdens de vorstperiode bevroren zijn geraakt. Zijn daarbij buizen gesprongen of niet? Dat komt pas tot uiting als de dooi wordt ingezet. Gelukkig zijn de meesten verzekerd tegen waterschade die het gevolg is van gesprongen leidingen of defecte installaties. Dat risico wordt gewoonlijk gedekt in de brandpolis. Het gaat dan wel om de schade die door het waterlek is ontstaan aan vloeren, muren en plafonds. Denk maar aan getroffen behang, vasttapijt of parket. De voorwaarde is wel dat de preventiemaatregelen zijn genomen die in het verzekeringscontract staan opgenomen. Anders is er sprake van nalatigheid en moet de getroffene zelf opdraaien voor de kosten. Ook de schade aan meubelen en andere goederen kan verzekerd zijn indien er schade ontstaat door gelekt water. Maar dan moet de verzekering van de inboedel wel expliciet vermeld zijn in de polis. Anders is dit niet het geval. Daarnaast voorzien heel wat polissen ook in de tussenkomst van de verzekeraar bij het opsporen van de precieze locatie van het lek, alsook voor het openbreken en weer dichtmaken van vloeren en plafonds op de plaats van het lek. Ten slotte vergoedt de verzekering ook de kosten die worden gemaakt om een verergering van de schade te vermijden. Wat in de meeste polissen niet verzekerd is, is de vervanging of herstelling van de leiding of de installatie die het begeven heeft. Is uw stookketel beschadigd geraakt door de vorst, dan zal u die dus op eigen kosten moeten herstellen. (MVL)