In 2009 gaf 47% van de consumenten aan vertrouwen te hebben in de financiële sector. Anno 2014 is dat 51%. Daarmee bevinden de banken zich op hetzelfde niveau als de media. Europeanen hebben een stuk minder vertrouwen in de financiële sector dan inwoners van andere continenten. Vooral in Aziatische landen hebben burgers veel vertrouwen in hun bank. In China is dat 76%, in Indonesië 74% en in India 70%. In Spanje daalt dat percentage tot 24%. Ierland en Duitsland voeren de bodem van de lijst aan met een vertrouwenspercentage van amper 23%. Duitse burgers stellen zich erg streng op ten opzichte van de financiële sector. Wanneer wordt gepeild naar de regulering van de sector, geeft 53% van alle deelnemers aan dat er onvoldoende regulering is. In Duitsland loopt dat op tot 66%. Ook bij de vraag of de financiële sector een actievere rol moet spelen in het brede debat over de toekomst van het banksysteem in eigen land is slechts 47% van de Duitse burgers akkoord. Op mondiaal niveau wenst 71% van de burgers dat de banken hier een grotere rol toebedeeld krijgen.Voor België geeft de bevraging geen cijfers, wel voor onze buurlanden. De technologie- en de automobielsector voeren dit jaar, net zoals 5 jaar geleden, de lijst met meest vertrouwenswekkende sectoren aan. Respectievelijk 79% en 70% van de burgers schenkt zijn vertrouwen aan deze sectoren. (Belga)

In 2009 gaf 47% van de consumenten aan vertrouwen te hebben in de financiële sector. Anno 2014 is dat 51%. Daarmee bevinden de banken zich op hetzelfde niveau als de media. Europeanen hebben een stuk minder vertrouwen in de financiële sector dan inwoners van andere continenten. Vooral in Aziatische landen hebben burgers veel vertrouwen in hun bank. In China is dat 76%, in Indonesië 74% en in India 70%. In Spanje daalt dat percentage tot 24%. Ierland en Duitsland voeren de bodem van de lijst aan met een vertrouwenspercentage van amper 23%. Duitse burgers stellen zich erg streng op ten opzichte van de financiële sector. Wanneer wordt gepeild naar de regulering van de sector, geeft 53% van alle deelnemers aan dat er onvoldoende regulering is. In Duitsland loopt dat op tot 66%. Ook bij de vraag of de financiële sector een actievere rol moet spelen in het brede debat over de toekomst van het banksysteem in eigen land is slechts 47% van de Duitse burgers akkoord. Op mondiaal niveau wenst 71% van de burgers dat de banken hier een grotere rol toebedeeld krijgen.Voor België geeft de bevraging geen cijfers, wel voor onze buurlanden. De technologie- en de automobielsector voeren dit jaar, net zoals 5 jaar geleden, de lijst met meest vertrouwenswekkende sectoren aan. Respectievelijk 79% en 70% van de burgers schenkt zijn vertrouwen aan deze sectoren. (Belga)