Per beroep en per verstrekking werd een regeling rond het honorarium, de frequentie van de verstrekking en het remgeld getroffen. Zo mogen tandartsen tien maal per dag 20 euro aanrekenen voor een telefonisch advies. Via videocommunicatie kunnen logopedisten, kinesitherapeuten, vroedvrouwen, diëtisten, diabetes-educatoren en ergotherapeuten advies geven of behandelingen verstrekken. Voor kinesitherapeuten en logopedisten wordt de opmerking gemaakt dat er geen verstrekkingen per telefoon of via videocommunicatie mogen gebeuren die fysiek contact vereisen.

Voor alle beroepen kunnen patiënten rekenen op de derdebetalingsregeling. De regeling geldt vanaf 14 maart, tot zolang de crisisperiode duurt.

Per beroep en per verstrekking werd een regeling rond het honorarium, de frequentie van de verstrekking en het remgeld getroffen. Zo mogen tandartsen tien maal per dag 20 euro aanrekenen voor een telefonisch advies. Via videocommunicatie kunnen logopedisten, kinesitherapeuten, vroedvrouwen, diëtisten, diabetes-educatoren en ergotherapeuten advies geven of behandelingen verstrekken. Voor kinesitherapeuten en logopedisten wordt de opmerking gemaakt dat er geen verstrekkingen per telefoon of via videocommunicatie mogen gebeuren die fysiek contact vereisen.Voor alle beroepen kunnen patiënten rekenen op de derdebetalingsregeling. De regeling geldt vanaf 14 maart, tot zolang de crisisperiode duurt.