De maatschap is een instrument dat veel wordt gebruikt om de volgende generatie te betrekken bij het beheer van een beleggingsportefeuille of een kunstcollectie. De statuten van de maatschap zijn een soort contract waarin twee of meer partijen vastleggen hoe ze de inkomsten uit het vermogen verdelen en wie welke beslissingen neemt.
...