De premie geldt voor verpleegkundigen die zijn ingeschreven bij het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering. Voorts moeten ze hun activiteit in hoofdberoep uitoefenen en een minimum halen dat overeenstemt met een bedrag van 33.000 euro aan tegemoetkomingen. Ook moeten ze recht hebben op een financiële vergoeding voor het gebruik van telematica en het elektronisch beheren van dossiers. De verpleegkundige moet in het jaar waarvoor de premie wordt aangevraagd tevens minstens 5 uren bijscholing hebben gevolgd, waarvan ten minste 2 uren over de nomenclatuur of andere specifieke regelgeving voor de sector van de thuisverpleging. De stimuleringsmaatregel heeft immers tot doel de kwaliteit van de thuisverpleging en de facturatie ervan te verbeteren. De vergoeding voor de gevolgde continue opleiding kan voor de eerste maal aangevraagd worden voor de bijscholing die werd gevolgd in het jaar 2011. De aanvraagformulieren voor de premie worden vanaf maandag gepubliceerd op de website van het Riziv. (Belga)

De premie geldt voor verpleegkundigen die zijn ingeschreven bij het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering. Voorts moeten ze hun activiteit in hoofdberoep uitoefenen en een minimum halen dat overeenstemt met een bedrag van 33.000 euro aan tegemoetkomingen. Ook moeten ze recht hebben op een financiële vergoeding voor het gebruik van telematica en het elektronisch beheren van dossiers. De verpleegkundige moet in het jaar waarvoor de premie wordt aangevraagd tevens minstens 5 uren bijscholing hebben gevolgd, waarvan ten minste 2 uren over de nomenclatuur of andere specifieke regelgeving voor de sector van de thuisverpleging. De stimuleringsmaatregel heeft immers tot doel de kwaliteit van de thuisverpleging en de facturatie ervan te verbeteren. De vergoeding voor de gevolgde continue opleiding kan voor de eerste maal aangevraagd worden voor de bijscholing die werd gevolgd in het jaar 2011. De aanvraagformulieren voor de premie worden vanaf maandag gepubliceerd op de website van het Riziv. (Belga)