"Het doel van het meldpunt is om de burgers, de verenigingen en de ondernemingen aan te moedigen om vermijdbare administratieve lasten mee te delen" legt minister van Administratieve Vereenvoudiging Olivier Chastel uit. Centraal op de site staat het meldpunt waarlangs burgers en ondernemingen suggesties, vragen en opmerkingen omtrent administratieve lasten kunnen melden. De medewerkers van de Dienst Administratieve Vereenvoudiging gaan de binnenkomende informatie dan analyseren, erop antwoorden of de betrokken overheidsdiensten uitnodigen een antwoord te geven. Opvallend is de nieuwe chatfunctie. "Het is de bedoeling om op regelmatige tijdstippen chatsessies te organiseren omtrent een bepaald onderwerp en daarvoor specialisten uit te nodigen om op vragen in verband met de aan bod komende problematiek te antwoorden. Dankzij de hashtag #KafkaBE zullen ook de Twitter-gebruikers hun vragen via deze weg kunnen posten en de reacties erop zullen in de chat overgenomen worden," aldus Chastel. De site werd door de vorige Minister van Administratieve Vereenvoudiging Vincent Van Quickenborne gelanceerd, en had vooral een rol als 'ideeënpostbus.' De site werd nu uitgebreid, vernieuwd en fungeert als zoekplatform waarlangs concrete informatie over de belangrijkste projecten van het Federaal Actieplan kan opgezocht worden. Er zullen ook thema's in verband met de administratieve vereenvoudiging gepubliceerd worden (bv. de elektronische facturatie, het "Only once" beginsel). De burgers en andere doelgroepen zullen hun commentaar en vragen hierover kunnen posten. De Dienst Administratieve Vereenvoudiging synthetiseert deze input en gaat in overleg met de bevoegde administraties. (Belga)

"Het doel van het meldpunt is om de burgers, de verenigingen en de ondernemingen aan te moedigen om vermijdbare administratieve lasten mee te delen" legt minister van Administratieve Vereenvoudiging Olivier Chastel uit. Centraal op de site staat het meldpunt waarlangs burgers en ondernemingen suggesties, vragen en opmerkingen omtrent administratieve lasten kunnen melden. De medewerkers van de Dienst Administratieve Vereenvoudiging gaan de binnenkomende informatie dan analyseren, erop antwoorden of de betrokken overheidsdiensten uitnodigen een antwoord te geven. Opvallend is de nieuwe chatfunctie. "Het is de bedoeling om op regelmatige tijdstippen chatsessies te organiseren omtrent een bepaald onderwerp en daarvoor specialisten uit te nodigen om op vragen in verband met de aan bod komende problematiek te antwoorden. Dankzij de hashtag #KafkaBE zullen ook de Twitter-gebruikers hun vragen via deze weg kunnen posten en de reacties erop zullen in de chat overgenomen worden," aldus Chastel. De site werd door de vorige Minister van Administratieve Vereenvoudiging Vincent Van Quickenborne gelanceerd, en had vooral een rol als 'ideeënpostbus.' De site werd nu uitgebreid, vernieuwd en fungeert als zoekplatform waarlangs concrete informatie over de belangrijkste projecten van het Federaal Actieplan kan opgezocht worden. Er zullen ook thema's in verband met de administratieve vereenvoudiging gepubliceerd worden (bv. de elektronische facturatie, het "Only once" beginsel). De burgers en andere doelgroepen zullen hun commentaar en vragen hierover kunnen posten. De Dienst Administratieve Vereenvoudiging synthetiseert deze input en gaat in overleg met de bevoegde administraties. (Belga)