De fiscus erkent schenkingen in bepaalde situaties niet. De belastingdienst gaat ervan uit dat er geen schenking van geld of effecten heeft plaatsgevonden, tenzij de belastingplichtige het tegendeel kan bewijzen. Als er geen bewijs van de schenking is, moet de begunstigde die de schenking ontving na het overlijden van de schenker erfbelasting betalen over het volle pond. Sinds enkele jaren eist Vlabel als 'tegenbewijs' dat op de schenking belasting is betaald. Voor schenkingen van ouders aan kinderen gaat het om 3 procent schenkbelasting, in andere gevallen om 7 procent. Maar de Raad van State haalde die eis van de fiscus vorige week onderuit.
...