Tot eind dit jaar beschikken werknemers, zelfstandigen, bedrijfsleiders en vennootschappen nog over de mogelijkheid om hun belastingfactuur voor het inkomstenjaar 2012 te verminderen. We overlopen enkele mogelijkheden die u dit jaar nog hebt om minder belastingen te betalen. Het volledige dossier vindt u in het nummer van Trends dat vanaf 22 november in de krantenwinkel ligt.

Doe aan pensioensparen

Als u aan fiscaal pensioensparen doet via een pensioenspaarfonds of een pensioenspaarverzekering, hebt u tijd tot 31 december 2012 om de maximaal toegestane premie van 910 euro te betalen aan uw bank of verzekeraar. Door dit jaar 910 euro te storten krijgt u een belastingvermindering van 30 procent, of 273 euro (plus de uitgespaarde gemeentebelasting). U kunt alleen aanspraak maken op die vermindering als u een belastbaar inkomen hebt en daarop belastingen betaalt. Is dat niet het geval _ bijvoorbeeld omdat u een laag vervangingsinkomen krijgt, zoals een werkloosheids-, een ziekte- of een invaliditeitsuitkering _ dan levert het fiscale pensioensparen u geen voordeel op.

Betaal uw levensverzekeringspremie

Vergeet niet de premie van uw fiscale levensverzekering te betalen voor 31 december 2012. Uw fiscale voordeel bedraagt dan 30 procent van de premie (plus de uitgespaarde gemeentebelasting), met een maximum van 2200 euro per belastingplichtige. Houd er wel rekening mee dat u in principe geen aanspraak kunt maken op een belastingvermindering voor een levensverzekeringspremie als u een hypothecair krediet hebt afgesloten voor uw eigen en enige woning. In dat geval komen de betaalde intresten, kapitaalaflossingen en premies van de waarborgende schuldsaldoverzekering van die hypothecaire lening in aanmerking voor de woonbonus. De woonbonus heeft voorrang op de belastingvermindering voor levensverzekeringspremies.

Betaal uw schuldsaldoverzekering in één keer

U kunt aanspraak maken op de woonbonus als u hebt geleend voor uw eigen en enige woning. Het is raadzaam dat u die aftrek optimaal benut. Als u tegen het eind van het jaar _ bijvoorbeeld in november _ een lening afsluit waarvan de notariële akte nog in 2012 wordt verleden, zult u in 2012 weinig of geen kapitaalaflossingen en intresten aan de bank terugbetalen. Toch hebben u en uw partner voor dit inkomstenjaar ieder recht op een maximale aftrek van 2930 euro, of 3000 euro als u minstens drie kinderen ten laste hebt.

U kunt de beschikbare fiscale ruimte dan het beste opvullen door de premies van uw schuldsaldoverzekering te betalen vóór 31 december 2012 in de vorm van een eenmalige premie of koopsom. Een bijkomend voordeel is dat u de aftrek voor uw gezinswoning de volgende jaren volledig vrijhoudt voor de kapitaalaflossingen en de intresten die u betaalt aan de bank.

Bestel dienstencheques

Elke belastingplichtige heeft recht op een belastingvermindering van 30 procent van het bedrag dat hij besteedt aan diensten- en PWA-cheques (plus de gemeentebelasting). Goed om te weten is dat een dienstencheque vanaf 1 januari volgend jaar 1 euro duurder wordt (8,5 euro per uur in plaats van 7,5 euro per uur). U hebt er dus alle belang bij nog dit jaar dienstencheques te bestellen en te betalen. Bestel per echtgenoot of per samenwonende partner nooit meer cheques dan het maximumbedrag dat recht geeft op een belastingvermindering (2650 euro voor het inkomstenjaar 2012). Het bedrag dat boven dat maximum uitkomt, geeft geen recht meer op een fiscaal voordeel.

Betaal een voorschot voor een nieuwe wagen

Bent u zelfstandige of hebt u een zogenoemde kmo-vennootschap, dan kunt u _ of kan uw vennootschap _ in 2012 een nieuwe wagen bestellen en die fiscaal beginnen af te schrijven. Voor wagens wordt in principe een afschrijvingsduur van vijf jaar aanvaard. Als de wagen bijvoorbeeld 35.000 euro kost, kunt u dit jaar al 7000 euro (20% van de prijs) fiscaal aftrekken. U realiseert op die manier een belastingwinst van maximaal 50 procent van de geboekte afschrijving (plus de uitgespaarde gemeentebelasting).

Om de wagen al in 2012 te kunnen afschrijven, moet hij in principe nog dit jaar worden geleverd. Toch aanvaardt de fiscus dat u in 2012 met de afschrijving kunt beginnen als u voor 31 december een voorschot betaalt en de wagen pas in 2013 wordt geleverd.

Betaal uw sociale bijdragen op tijd

Bent u zelfstandige en hebt u een vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ) afgesloten, dan moet u ervoor zorgen dat u uw sociale bijdragen betaalt vóór 31 december 2012. Anders loopt u het risico dat u de premie van uw VAPZ _ of een deel ervan _ niet fiscaal in mindering kunt brengen. In het inkomstenjaar 2012 bedraagt de maximale aftrekbare premie 2962,88 euro voor een gewoon VAPZ (3408,94 euro voor een sociaal VAPZ). De bijdragen zijn fiscaal aftrekbaar in verhouding tot het aantal kwartalen waarvoor u sociale bijdragen hebt betaald.

Betaal een premie voor een groepsverzekering

Bent u actief in een vennootschap, dan kunt u de winst van uw bedrijf voor het boekjaar 2012 verlagen door uw vennootschap een zo hoog mogelijke premie voor de groepsverzekering te laten betalen. Die premies zijn voor haar aftrekbaar als kosten. De aftrek wordt beperkt door de zogenoemde 80 procent-regel. In grote lijnen houdt die in dat het opgebouwde extralegale pensioen _ uitgedrukt in een jaarlijkse rente _ verhoogd met het wettelijke pensioen van de bedrijfsleider niet hoger mag zijn dan 80 procent van zijn laatste normale brutoloon. Voor de berekening van het brutoloon tellen niet alleen de gewone beroepsinkomsten mee, maar ook de voordelen van alle aard die u als bedrijfsleider hebt. Denk bijvoorbeeld aan de sociale bijdragen die de vennootschap voor u stort of aan de voordelen van een bedrijfswagen, van verwarming of elektriciteit of van een woning die de vennootschap betaalt.

Johan Steenackers

Tot eind dit jaar beschikken werknemers, zelfstandigen, bedrijfsleiders en vennootschappen nog over de mogelijkheid om hun belastingfactuur voor het inkomstenjaar 2012 te verminderen. We overlopen enkele mogelijkheden die u dit jaar nog hebt om minder belastingen te betalen. Het volledige dossier vindt u in het nummer van Trends dat vanaf 22 november in de krantenwinkel ligt.Doe aan pensioensparenAls u aan fiscaal pensioensparen doet via een pensioenspaarfonds of een pensioenspaarverzekering, hebt u tijd tot 31 december 2012 om de maximaal toegestane premie van 910 euro te betalen aan uw bank of verzekeraar. Door dit jaar 910 euro te storten krijgt u een belastingvermindering van 30 procent, of 273 euro (plus de uitgespaarde gemeentebelasting). U kunt alleen aanspraak maken op die vermindering als u een belastbaar inkomen hebt en daarop belastingen betaalt. Is dat niet het geval _ bijvoorbeeld omdat u een laag vervangingsinkomen krijgt, zoals een werkloosheids-, een ziekte- of een invaliditeitsuitkering _ dan levert het fiscale pensioensparen u geen voordeel op.Betaal uw levensverzekeringspremieVergeet niet de premie van uw fiscale levensverzekering te betalen voor 31 december 2012. Uw fiscale voordeel bedraagt dan 30 procent van de premie (plus de uitgespaarde gemeentebelasting), met een maximum van 2200 euro per belastingplichtige. Houd er wel rekening mee dat u in principe geen aanspraak kunt maken op een belastingvermindering voor een levensverzekeringspremie als u een hypothecair krediet hebt afgesloten voor uw eigen en enige woning. In dat geval komen de betaalde intresten, kapitaalaflossingen en premies van de waarborgende schuldsaldoverzekering van die hypothecaire lening in aanmerking voor de woonbonus. De woonbonus heeft voorrang op de belastingvermindering voor levensverzekeringspremies.Betaal uw schuldsaldoverzekering in één keerU kunt aanspraak maken op de woonbonus als u hebt geleend voor uw eigen en enige woning. Het is raadzaam dat u die aftrek optimaal benut. Als u tegen het eind van het jaar _ bijvoorbeeld in november _ een lening afsluit waarvan de notariële akte nog in 2012 wordt verleden, zult u in 2012 weinig of geen kapitaalaflossingen en intresten aan de bank terugbetalen. Toch hebben u en uw partner voor dit inkomstenjaar ieder recht op een maximale aftrek van 2930 euro, of 3000 euro als u minstens drie kinderen ten laste hebt. U kunt de beschikbare fiscale ruimte dan het beste opvullen door de premies van uw schuldsaldoverzekering te betalen vóór 31 december 2012 in de vorm van een eenmalige premie of koopsom. Een bijkomend voordeel is dat u de aftrek voor uw gezinswoning de volgende jaren volledig vrijhoudt voor de kapitaalaflossingen en de intresten die u betaalt aan de bank.Bestel dienstenchequesElke belastingplichtige heeft recht op een belastingvermindering van 30 procent van het bedrag dat hij besteedt aan diensten- en PWA-cheques (plus de gemeentebelasting). Goed om te weten is dat een dienstencheque vanaf 1 januari volgend jaar 1 euro duurder wordt (8,5 euro per uur in plaats van 7,5 euro per uur). U hebt er dus alle belang bij nog dit jaar dienstencheques te bestellen en te betalen. Bestel per echtgenoot of per samenwonende partner nooit meer cheques dan het maximumbedrag dat recht geeft op een belastingvermindering (2650 euro voor het inkomstenjaar 2012). Het bedrag dat boven dat maximum uitkomt, geeft geen recht meer op een fiscaal voordeel.Betaal een voorschot voor een nieuwe wagenBent u zelfstandige of hebt u een zogenoemde kmo-vennootschap, dan kunt u _ of kan uw vennootschap _ in 2012 een nieuwe wagen bestellen en die fiscaal beginnen af te schrijven. Voor wagens wordt in principe een afschrijvingsduur van vijf jaar aanvaard. Als de wagen bijvoorbeeld 35.000 euro kost, kunt u dit jaar al 7000 euro (20% van de prijs) fiscaal aftrekken. U realiseert op die manier een belastingwinst van maximaal 50 procent van de geboekte afschrijving (plus de uitgespaarde gemeentebelasting).Om de wagen al in 2012 te kunnen afschrijven, moet hij in principe nog dit jaar worden geleverd. Toch aanvaardt de fiscus dat u in 2012 met de afschrijving kunt beginnen als u voor 31 december een voorschot betaalt en de wagen pas in 2013 wordt geleverd.Betaal uw sociale bijdragen op tijdBent u zelfstandige en hebt u een vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ) afgesloten, dan moet u ervoor zorgen dat u uw sociale bijdragen betaalt vóór 31 december 2012. Anders loopt u het risico dat u de premie van uw VAPZ _ of een deel ervan _ niet fiscaal in mindering kunt brengen. In het inkomstenjaar 2012 bedraagt de maximale aftrekbare premie 2962,88 euro voor een gewoon VAPZ (3408,94 euro voor een sociaal VAPZ). De bijdragen zijn fiscaal aftrekbaar in verhouding tot het aantal kwartalen waarvoor u sociale bijdragen hebt betaald.Betaal een premie voor een groepsverzekeringBent u actief in een vennootschap, dan kunt u de winst van uw bedrijf voor het boekjaar 2012 verlagen door uw vennootschap een zo hoog mogelijke premie voor de groepsverzekering te laten betalen. Die premies zijn voor haar aftrekbaar als kosten. De aftrek wordt beperkt door de zogenoemde 80 procent-regel. In grote lijnen houdt die in dat het opgebouwde extralegale pensioen _ uitgedrukt in een jaarlijkse rente _ verhoogd met het wettelijke pensioen van de bedrijfsleider niet hoger mag zijn dan 80 procent van zijn laatste normale brutoloon. Voor de berekening van het brutoloon tellen niet alleen de gewone beroepsinkomsten mee, maar ook de voordelen van alle aard die u als bedrijfsleider hebt. Denk bijvoorbeeld aan de sociale bijdragen die de vennootschap voor u stort of aan de voordelen van een bedrijfswagen, van verwarming of elektriciteit of van een woning die de vennootschap betaalt.Johan Steenackers