Het principe van de belegging in zogenaamde life settlements of doodspolissen is eenvoudig. Iedereen sterft. Dus geeft een levensverzekering altijd een opbrengst. Alleen staat het moment waarop dat gebeurt niet vast. De voorbije jaren hebben heel wat Amerikanen hun life settlement en dus het recht op hun toekomstige uitkering verkocht aan investeerders. Daardoor konden ze zelf nog profiteren van wat ze kregen uit hun levensverzekering, ook al was dat maar een deel van het toekomstige bedrag. Wie dergelijke verzekering overnam, had er belang bij dat de betrokken Amerikaan snel stierf. Nog afgezien van het ethische aspect zijn deze financiële producten niet alleen complex en risicovol, maar ook weinig geschikt voor niet-professionelen, stelt de FSMA - die toeziet op de Bescherming van de Belgische spaarder - nu. En dus mogen dergelijke beleggingen niet meer worden verkocht in België. Enkele jaren geleden liepen honderden Belgen nog schade op na een foutgelopen investeringen in dergelijke Amerikaanse polissen via het Nederlandse Quality Investments. Een zelfde verbod komt er voor beleggingen waarvan de waardebepaling ondoorzichtig is of waarvan het moeilijk is om er een correcte prijs voor de bekomen indien men ze voortijdig moet verkopen. (Belga)

Het principe van de belegging in zogenaamde life settlements of doodspolissen is eenvoudig. Iedereen sterft. Dus geeft een levensverzekering altijd een opbrengst. Alleen staat het moment waarop dat gebeurt niet vast. De voorbije jaren hebben heel wat Amerikanen hun life settlement en dus het recht op hun toekomstige uitkering verkocht aan investeerders. Daardoor konden ze zelf nog profiteren van wat ze kregen uit hun levensverzekering, ook al was dat maar een deel van het toekomstige bedrag. Wie dergelijke verzekering overnam, had er belang bij dat de betrokken Amerikaan snel stierf. Nog afgezien van het ethische aspect zijn deze financiële producten niet alleen complex en risicovol, maar ook weinig geschikt voor niet-professionelen, stelt de FSMA - die toeziet op de Bescherming van de Belgische spaarder - nu. En dus mogen dergelijke beleggingen niet meer worden verkocht in België. Enkele jaren geleden liepen honderden Belgen nog schade op na een foutgelopen investeringen in dergelijke Amerikaanse polissen via het Nederlandse Quality Investments. Een zelfde verbod komt er voor beleggingen waarvan de waardebepaling ondoorzichtig is of waarvan het moeilijk is om er een correcte prijs voor de bekomen indien men ze voortijdig moet verkopen. (Belga)