Het Fonds Sluiting Ondernemingen betaalt de werknemers de vergoedingen waarop ze recht hebben zoals achterstallig loon, vakantiegeld, overbruggingsvergoeding, verbrekingsvergoeding, als hun werkgever de zaak stopzet of failliet gaat en hij zijn werknemers zelf niet meer kan of wil uitbetalen. Het Fonds probeert de sommen nadien in de mate van het mogelijke toch terug te vorderen van de curator of de vereffenaar. Voorts wordt het Fonds gefinancierd door bijdragen van alle bedrijven die loontrekkend personeel tewerkstellen. Mocht het Fonds hierbij bepaalde bedragen ten onrechte uitbetalen aan de werknemers, dan kan het die terugvorderen. Maar hiervoor zijn wel nieuwe verjaringstermijnen ingevoerd. Ze bedragen drie jaar voor de uitbetaling van contractuele vergoedingen, bezoldigingen en voordelen en de aanvullende vergoedingen voor beschermde werknemers. Daarnaast is er een verkorte verjaringstermijn van zes maanden voor gewone vergissingen van het Fonds. Heeft de werknemer echter te veel ontvangen omdat hij fraude pleegde door bijvoorbeeld een valse verklaring af te leggen, dan kunnen de sommen tot vijf jaar na de uitbetaling worden teruggevorderd door het Fonds. (Belga)

Het Fonds Sluiting Ondernemingen betaalt de werknemers de vergoedingen waarop ze recht hebben zoals achterstallig loon, vakantiegeld, overbruggingsvergoeding, verbrekingsvergoeding, als hun werkgever de zaak stopzet of failliet gaat en hij zijn werknemers zelf niet meer kan of wil uitbetalen. Het Fonds probeert de sommen nadien in de mate van het mogelijke toch terug te vorderen van de curator of de vereffenaar. Voorts wordt het Fonds gefinancierd door bijdragen van alle bedrijven die loontrekkend personeel tewerkstellen. Mocht het Fonds hierbij bepaalde bedragen ten onrechte uitbetalen aan de werknemers, dan kan het die terugvorderen. Maar hiervoor zijn wel nieuwe verjaringstermijnen ingevoerd. Ze bedragen drie jaar voor de uitbetaling van contractuele vergoedingen, bezoldigingen en voordelen en de aanvullende vergoedingen voor beschermde werknemers. Daarnaast is er een verkorte verjaringstermijn van zes maanden voor gewone vergissingen van het Fonds. Heeft de werknemer echter te veel ontvangen omdat hij fraude pleegde door bijvoorbeeld een valse verklaring af te leggen, dan kunnen de sommen tot vijf jaar na de uitbetaling worden teruggevorderd door het Fonds. (Belga)