Wie een woning, een kamer of een studentenkamer verhuurt, kan bij de gemeente een conformiteitsattest aanvragen. Zo'n attest toont aan dat de huurwoning niet ongeschikt of onbewoonbaar is en aan alle kwaliteits- en veiligheidsnormen voldoet. Op het document wordt ook het maximum aantal toegelaten bewoners vermeld. Het attest is niet algemeen verplicht, maar 49 gemeenten hebben het wel al opgelegd. Daarmee is het een belangrijk instrument om de kwaliteit van de private huurmarkt te garanderen.

Verhuurders die weigeren om het aan te vragen, kunnen in die gemeenten een eenmalige gemeentelijke administratieve sanctie (GAS-boete) krijgen van maximum 350 euro. Verschillende gemeenten ervaren dat als een zwak punt. 'Met dit voorstel van decreet verruimen we de handhavingsmogelijkheden van de gemeenten en wordt tegemoet gekomen aan een duidelijke vraag van de lokale besturen', zegt Sarah Smeyers van N-VA.

'Door de invoering van een jaarlijks terugkerende aanvraagverplichting kan ook jaarlijks de GAS-boete worden opgelegd aan die verhuurders die volharden in de boosheid.' 'Met dit voorstel van decreet versterken we de lokale besturen om de verhuurmarkt beter te monitoren', zegt Mercedes Van Volcem van Open Vld. 'Lokale besturen kunnen maatwerk leveren op het terrein en verhuurders belonen om huurkwaliteit te leveren en daar ook in te investeren.' 'Terecht leggen steeds meer steden en gemeenten zo'n attest bij private huur verplicht vast in een gemeentelijke verordening', vindt Joke Schauvliege van CD&V.

Wie een woning, een kamer of een studentenkamer verhuurt, kan bij de gemeente een conformiteitsattest aanvragen. Zo'n attest toont aan dat de huurwoning niet ongeschikt of onbewoonbaar is en aan alle kwaliteits- en veiligheidsnormen voldoet. Op het document wordt ook het maximum aantal toegelaten bewoners vermeld. Het attest is niet algemeen verplicht, maar 49 gemeenten hebben het wel al opgelegd. Daarmee is het een belangrijk instrument om de kwaliteit van de private huurmarkt te garanderen.Verhuurders die weigeren om het aan te vragen, kunnen in die gemeenten een eenmalige gemeentelijke administratieve sanctie (GAS-boete) krijgen van maximum 350 euro. Verschillende gemeenten ervaren dat als een zwak punt. 'Met dit voorstel van decreet verruimen we de handhavingsmogelijkheden van de gemeenten en wordt tegemoet gekomen aan een duidelijke vraag van de lokale besturen', zegt Sarah Smeyers van N-VA.'Door de invoering van een jaarlijks terugkerende aanvraagverplichting kan ook jaarlijks de GAS-boete worden opgelegd aan die verhuurders die volharden in de boosheid.' 'Met dit voorstel van decreet versterken we de lokale besturen om de verhuurmarkt beter te monitoren', zegt Mercedes Van Volcem van Open Vld. 'Lokale besturen kunnen maatwerk leveren op het terrein en verhuurders belonen om huurkwaliteit te leveren en daar ook in te investeren.' 'Terecht leggen steeds meer steden en gemeenten zo'n attest bij private huur verplicht vast in een gemeentelijke verordening', vindt Joke Schauvliege van CD&V.