Werknemers die voor hun bedrijf naar het buitenland moeten, kunnen kiezen tussen twee systemen. Ofwel laten ze hun werkelijke kosten terugbetalen door de werkgever, ofwel krijgen ze een forfaitaire vergoeding. Dat laatste heeft het voordeel dat ze die kosten, gaande van telefoonkosten over tram en taxi tot maaltijden en fooien, niet allemaal moeten bewijzen. De fiscus aanvaardt ook dat werknemers voor hun dienstverplaatsingen naar het buitenland een forfaitaire vergoeding krijgen. Ze wordt beschouwd als een terugbetaling van kosten die eigen zijn aan de werkgever. Voorwaarde is wel dat ze beperkt worden tot 37,18 euro per dag. Hotel en andere reiskosten zijn hier niet inbegrepen. Indien de dagelijkse forfaitaire vergoedingen meer dan 37,18 euro bedragen, worden ze toch nog als een terugbetaling van kosten eigen aan de werkgever aangenomen indien ze gerechtvaardigd worden door de omstandigheden in het land waar de opdracht wordt uitgevoerd. De overheid heeft hiervoor een landenlijst opgesteld met een bedrag dat als normaal wordt beschouwd. Is aan de buitenlandse verplaatsen een hotelverblijf gekoppeld dat door de werkgever wordt betaald en omvat die rekening tevens bepaalde kleinere uitgaven, dan wordt het dagforfait verminderd. Zo wordt het forfait met 15% verminderd indien het ontbijt in die rekening zit; met 35% voor het middagmaal, met 45% voor het avondmaal en met 5% voor de kleine uitgaven. (Belga)

Werknemers die voor hun bedrijf naar het buitenland moeten, kunnen kiezen tussen twee systemen. Ofwel laten ze hun werkelijke kosten terugbetalen door de werkgever, ofwel krijgen ze een forfaitaire vergoeding. Dat laatste heeft het voordeel dat ze die kosten, gaande van telefoonkosten over tram en taxi tot maaltijden en fooien, niet allemaal moeten bewijzen. De fiscus aanvaardt ook dat werknemers voor hun dienstverplaatsingen naar het buitenland een forfaitaire vergoeding krijgen. Ze wordt beschouwd als een terugbetaling van kosten die eigen zijn aan de werkgever. Voorwaarde is wel dat ze beperkt worden tot 37,18 euro per dag. Hotel en andere reiskosten zijn hier niet inbegrepen. Indien de dagelijkse forfaitaire vergoedingen meer dan 37,18 euro bedragen, worden ze toch nog als een terugbetaling van kosten eigen aan de werkgever aangenomen indien ze gerechtvaardigd worden door de omstandigheden in het land waar de opdracht wordt uitgevoerd. De overheid heeft hiervoor een landenlijst opgesteld met een bedrag dat als normaal wordt beschouwd. Is aan de buitenlandse verplaatsen een hotelverblijf gekoppeld dat door de werkgever wordt betaald en omvat die rekening tevens bepaalde kleinere uitgaven, dan wordt het dagforfait verminderd. Zo wordt het forfait met 15% verminderd indien het ontbijt in die rekening zit; met 35% voor het middagmaal, met 45% voor het avondmaal en met 5% voor de kleine uitgaven. (Belga)