De werkloosheidsreglementering maakt een onderscheid tussen volledig werklozen en tijdelijk werklozen. Een volledige werkloze is iemand die zonder job zit en dus geen werkgever heeft. Bij een tijdelijke werkloze is daarentegen de arbeidsovereenkomst voor een beperkte periode geschorst omdat er bijvoorbeeld even te weinig werk is. Als het werk weer aantrekt, kan hij bij dezelfde werkgever opnieuw aan de slag. De tijdelijk werklozen ontvangen een vergoeding van de RVA. En die zal voortaan voor iedereen gelijk zijn. Tot dusver hadden werknemers met een gezinslast en alleenstaanden een voordeel. Zij kregen 75% van hun loon van de RVA. Vanaf april 2013 is dat nog 70%. Hun vergoeding komt daarmee op dezelfde basis te liggen als die voor samenwonenden zonder kinderen. Zij zaten al op 70%. Er is wel een maximum aan het bedrag dat de RVA uitkeert. De dienst legt de loongrens voor de berekening op 2.466,59 euro. De wijziging van het vergoedingspercentage voor de werknemers met gezinslast en de alleenwonende werknemers kan gevolgen hebben voor de aanvullende vergoeding die de werkgever betaalt bovenop de werkloosheidsuitkering. Hij zal nu eventueel meer moeten bijpassen. In tegenstelling tot de vergoeding voor volledig werklozen kent de uitkering voor tijdelijk werklozen geen dalend verloop. Ze zakt dus niet met verloop van tijd. Op de uitkeringen van tijdelijke werkloosheid wordt een bedrijfsvoorheffing van 26,75% ingehouden. (Belga)

De werkloosheidsreglementering maakt een onderscheid tussen volledig werklozen en tijdelijk werklozen. Een volledige werkloze is iemand die zonder job zit en dus geen werkgever heeft. Bij een tijdelijke werkloze is daarentegen de arbeidsovereenkomst voor een beperkte periode geschorst omdat er bijvoorbeeld even te weinig werk is. Als het werk weer aantrekt, kan hij bij dezelfde werkgever opnieuw aan de slag. De tijdelijk werklozen ontvangen een vergoeding van de RVA. En die zal voortaan voor iedereen gelijk zijn. Tot dusver hadden werknemers met een gezinslast en alleenstaanden een voordeel. Zij kregen 75% van hun loon van de RVA. Vanaf april 2013 is dat nog 70%. Hun vergoeding komt daarmee op dezelfde basis te liggen als die voor samenwonenden zonder kinderen. Zij zaten al op 70%. Er is wel een maximum aan het bedrag dat de RVA uitkeert. De dienst legt de loongrens voor de berekening op 2.466,59 euro. De wijziging van het vergoedingspercentage voor de werknemers met gezinslast en de alleenwonende werknemers kan gevolgen hebben voor de aanvullende vergoeding die de werkgever betaalt bovenop de werkloosheidsuitkering. Hij zal nu eventueel meer moeten bijpassen. In tegenstelling tot de vergoeding voor volledig werklozen kent de uitkering voor tijdelijk werklozen geen dalend verloop. Ze zakt dus niet met verloop van tijd. Op de uitkeringen van tijdelijke werkloosheid wordt een bedrijfsvoorheffing van 26,75% ingehouden. (Belga)