Drie groepen mensen hebben recht op een financiële tussenkomst van het fonds. Het gaat om mensen met een verhoogde tegemoetkoming van de ziekte- en invaliiteitsverzekering die een jaarlijks bruto belastbaar inkomen hebben van hoogstens 16.965,47 euro plus 3.140,77 euro per persoon ten laste, mensen zonder recht op die verhoogde tegemoetkoming die aan dezelfde inkomstenvereisten voldoen (hierbij wordt ook rekening gehouden met het kadastraal inkomen (x3) van de onroerende goederen buiten de gezinswoning) en ten slotte met mensen in schuldbemiddeling. De tegemoetkoming moet bij het OCMW van de woonplaats aangevaagd worden binnen de 60 dagen na levering. Mensen die aan de pomp in kleine hoeveelheden kopen, hebben recht op een forfaitaire tussenkomst van 210 euro. Eén aankoopbewijs volstaat daartoe. Voor leveringen van aardgas via het stadsdistributienet, propaangas in gasflessen en butaangas in gasflessen geeft het fonds geen tussenkomst. Meer informatie kan worden verkregen op het gratis nummer 0800/90 929. (Belga)

Drie groepen mensen hebben recht op een financiële tussenkomst van het fonds. Het gaat om mensen met een verhoogde tegemoetkoming van de ziekte- en invaliiteitsverzekering die een jaarlijks bruto belastbaar inkomen hebben van hoogstens 16.965,47 euro plus 3.140,77 euro per persoon ten laste, mensen zonder recht op die verhoogde tegemoetkoming die aan dezelfde inkomstenvereisten voldoen (hierbij wordt ook rekening gehouden met het kadastraal inkomen (x3) van de onroerende goederen buiten de gezinswoning) en ten slotte met mensen in schuldbemiddeling. De tegemoetkoming moet bij het OCMW van de woonplaats aangevaagd worden binnen de 60 dagen na levering. Mensen die aan de pomp in kleine hoeveelheden kopen, hebben recht op een forfaitaire tussenkomst van 210 euro. Eén aankoopbewijs volstaat daartoe. Voor leveringen van aardgas via het stadsdistributienet, propaangas in gasflessen en butaangas in gasflessen geeft het fonds geen tussenkomst. Meer informatie kan worden verkregen op het gratis nummer 0800/90 929. (Belga)