Een werknemer heeft jaarlijks recht op vier weken wettelijke vakantie. Voor wie in een vijfdagenstelsel werkt, betekent dat 20 dagen. In een zesdagenstelsel wordt dat 24 dagen. Die vier weken moeten tussen 1 januari en 31 december van het vakantiejaar worden genomen. Ze kunnen dus niet worden overgedragen naar het volgende jaar. Dat is anders met de eventuele dagen die het bedrijf of de sector bovenop het wettelijke minimum geeft of voor de compensatie van overuren. Die dagen kunnen wel worden overgedragen als het arbeidscontract dat toelaat. De werknemer die zijn vakantie vrijwillig niet opneemt, kan zijn vakantiegeld voor die dagen niet opeisen. Hierop bestaan slechts enkele uitzonderingen: als het arbeidscontract tijdelijk is geschorst voor bijvoorbeeld ziekte, ouderschapsverlof of palliatief verlof kan het wel. Het niet kunnen opnemen van vakantie wegens een teveel aan werk telt niet. Creatieve werkgevers kunnen hier echter wel een mouw aanpassen door de werknemer een premie te geven. Die wordt wel anders belast dan het vakantiegeld. De werkgever zal ook moeten aantonen dat hij zijn werknemers de kans heeft gegeven om hun vakantie op te nemen. Is dat niet het geval, dan riskeert hij administratieve en strafrechtelijke sancties. Een werknemersvakantie is van openbare orde, er kan niet van worden afgeweken door een akkoord tussen werkgever en werknemer. Het is ten slotte niet mogelijk om vakantie die u pas volgend jaar zou krijgen nu reeds op te nemen. (Belga)

Een werknemer heeft jaarlijks recht op vier weken wettelijke vakantie. Voor wie in een vijfdagenstelsel werkt, betekent dat 20 dagen. In een zesdagenstelsel wordt dat 24 dagen. Die vier weken moeten tussen 1 januari en 31 december van het vakantiejaar worden genomen. Ze kunnen dus niet worden overgedragen naar het volgende jaar. Dat is anders met de eventuele dagen die het bedrijf of de sector bovenop het wettelijke minimum geeft of voor de compensatie van overuren. Die dagen kunnen wel worden overgedragen als het arbeidscontract dat toelaat. De werknemer die zijn vakantie vrijwillig niet opneemt, kan zijn vakantiegeld voor die dagen niet opeisen. Hierop bestaan slechts enkele uitzonderingen: als het arbeidscontract tijdelijk is geschorst voor bijvoorbeeld ziekte, ouderschapsverlof of palliatief verlof kan het wel. Het niet kunnen opnemen van vakantie wegens een teveel aan werk telt niet. Creatieve werkgevers kunnen hier echter wel een mouw aanpassen door de werknemer een premie te geven. Die wordt wel anders belast dan het vakantiegeld. De werkgever zal ook moeten aantonen dat hij zijn werknemers de kans heeft gegeven om hun vakantie op te nemen. Is dat niet het geval, dan riskeert hij administratieve en strafrechtelijke sancties. Een werknemersvakantie is van openbare orde, er kan niet van worden afgeweken door een akkoord tussen werkgever en werknemer. Het is ten slotte niet mogelijk om vakantie die u pas volgend jaar zou krijgen nu reeds op te nemen. (Belga)