Om recht te hebben op een syndicale premie moet de werknemer aan drie voorwaarden voldoen: hij moet lid zijn van een erkende vakbond, hij moet zijn lidmaatschapsbijdragen correct betaald hebben en de uitbetaling van een syndicale premie door de werkgever moet zijn opgenomen in een collectieve arbeidsovereenkomst voor de sector of bedrijf. De manier waarop de premie wordt uitgekeerd, verschilt per sector. In een aantal branches geeft de werkgever een formulier, waarmee de werknemer vervolgens naar zijn vakbond moet. In een aantal andere ontfermt het sociaal fonds van de sector er zich dan weer over. De syndicale premie is vrijgesteld van belastingen en sociale bijdragen tot 135 euro. Indien er een hogere premie zou worden uitgekeerd, dan moeten op het bedrag boven die grens sociale bijdragen berekend worden. (Belga)

Om recht te hebben op een syndicale premie moet de werknemer aan drie voorwaarden voldoen: hij moet lid zijn van een erkende vakbond, hij moet zijn lidmaatschapsbijdragen correct betaald hebben en de uitbetaling van een syndicale premie door de werkgever moet zijn opgenomen in een collectieve arbeidsovereenkomst voor de sector of bedrijf. De manier waarop de premie wordt uitgekeerd, verschilt per sector. In een aantal branches geeft de werkgever een formulier, waarmee de werknemer vervolgens naar zijn vakbond moet. In een aantal andere ontfermt het sociaal fonds van de sector er zich dan weer over. De syndicale premie is vrijgesteld van belastingen en sociale bijdragen tot 135 euro. Indien er een hogere premie zou worden uitgekeerd, dan moeten op het bedrag boven die grens sociale bijdragen berekend worden. (Belga)