Een centrale verwarmingsinstallatie (stookolie, steenkool, hout) moet geregeld een onderhoudsbeurt krijgen. Voor een installatie op basis van gas volstaat een tweejaarlijkse beurt. Voor installaties op basis van stookolie, hout, pellets of steenkool is dat jaarlijks nodig. Het onderhoud moet worden uitgevoerd door een erkend technicus en bestaat uit het reinigen van de schoorsteen en de ketel en een controle van de brander en de rookgassen. Heeft u een brand, dan zal de brandverzekeraar doorgaans toch vergoeden. Zelfs indien u het verplichte onderhoud niet of niet tijdig heeft gedaan. Een gebrek in het onderhoud van de verwarmingsinstallatie of de schoorsteen wordt in de meeste brandpolissen niet expliciet uitgesloten van de dekking, schrijft de federatie van verzekeraars Assuralia. Wanneer de verzekeraar vaststelt dat de verwaarlozing van uw woning aan de basis ligt van een brand, kan hij wel het contract opzeggen. Dat kan meteen nadat hij de schade heeft vergoed, dan wel op de vervaldatum van het contract. Toch raadt Assuralia aan het onderhoud goed na te leven. Een goed onderhouden centrale verwarming levert een beter rendement. En dat scheelt financieel een slok op de borrel. (Belga)

Een centrale verwarmingsinstallatie (stookolie, steenkool, hout) moet geregeld een onderhoudsbeurt krijgen. Voor een installatie op basis van gas volstaat een tweejaarlijkse beurt. Voor installaties op basis van stookolie, hout, pellets of steenkool is dat jaarlijks nodig. Het onderhoud moet worden uitgevoerd door een erkend technicus en bestaat uit het reinigen van de schoorsteen en de ketel en een controle van de brander en de rookgassen. Heeft u een brand, dan zal de brandverzekeraar doorgaans toch vergoeden. Zelfs indien u het verplichte onderhoud niet of niet tijdig heeft gedaan. Een gebrek in het onderhoud van de verwarmingsinstallatie of de schoorsteen wordt in de meeste brandpolissen niet expliciet uitgesloten van de dekking, schrijft de federatie van verzekeraars Assuralia. Wanneer de verzekeraar vaststelt dat de verwaarlozing van uw woning aan de basis ligt van een brand, kan hij wel het contract opzeggen. Dat kan meteen nadat hij de schade heeft vergoed, dan wel op de vervaldatum van het contract. Toch raadt Assuralia aan het onderhoud goed na te leven. Een goed onderhouden centrale verwarming levert een beter rendement. En dat scheelt financieel een slok op de borrel. (Belga)