De doelgroepvermindering voor laaggeschoolde jongeren bedraagt 1500 euro per kwartaal gedurende de eerste acht kwartalen en 400 euro per kwartaal gedurende de volgende vier kwartalen. Laaggeschoold betekent dat de jongere geen diploma secundair onderwijs heeft. De werkkaart moet worden aangevraagd bij de RVA-dienst die bevoegd is voor de woonplaats van de werknemer. Wacht de werkgever er te lang mee, dan zal hij slechts genieten van de korting op de socialezekerheidsbijdragen vanaf het kwartaal na de aanvraag en verliest hij dus een deel van de tegemoetkoming. De jongere die begint te werken als hij al 19 jaar is, kan de kaart zelf aanvragen. Hij moet dat dan wel doen voor zijn indiensttreding. Eens hij in dienst is, moet de kaart door de werkgever worden aangevraagd binnen de dertig dagen. Voor jongeren die op 31 december niet ouder zijn dan 18 is geen werkkaart nodig. (Belga)

De doelgroepvermindering voor laaggeschoolde jongeren bedraagt 1500 euro per kwartaal gedurende de eerste acht kwartalen en 400 euro per kwartaal gedurende de volgende vier kwartalen. Laaggeschoold betekent dat de jongere geen diploma secundair onderwijs heeft. De werkkaart moet worden aangevraagd bij de RVA-dienst die bevoegd is voor de woonplaats van de werknemer. Wacht de werkgever er te lang mee, dan zal hij slechts genieten van de korting op de socialezekerheidsbijdragen vanaf het kwartaal na de aanvraag en verliest hij dus een deel van de tegemoetkoming. De jongere die begint te werken als hij al 19 jaar is, kan de kaart zelf aanvragen. Hij moet dat dan wel doen voor zijn indiensttreding. Eens hij in dienst is, moet de kaart door de werkgever worden aangevraagd binnen de dertig dagen. Voor jongeren die op 31 december niet ouder zijn dan 18 is geen werkkaart nodig. (Belga)