De coöperatieve vennootschap Alterfin werd in 1994 opgericht. Ze is een samenwerkingsverband tussen Noord-Zuid-organisaties, financiële instellingen, sociale organisaties, enkele bedrijven en meer dan 3.500 particulieren. De vennootschap investeert haar vermogen in microkredietinstellingen en verenigingen van fairtradeproducten in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Die lenen het geld vervolgens door aan tienduizenden kleine lokale boeren. Met een klein bedrag kunnen die al een hele investering doen. De activiteit biedt de lokale boeren in de ontwikkelingslanden de kans het heft in eigen handen te nemen. En dat lukt. De leningen worden goed terugbetaald. Alterfin kan daardoor over het boekjaar 2012 een dividend van 3,35 procent uitbetalen op de inleg van zijn aandeelhouders. De opbrengst van aandelen van erkende coöperatieve maatschappijen is bovendien tot 190 euro per jaar vrijgesteld van belastingen. Boven dat bedrag wordt 25 procent roerende voorheffing afgehouden. Bij de huidige rentestand is dat een mooi rendement. Zeker omdat de aankoop van aandelen van Alterfin recht geeft op een belastingvermindering. Die bedraagt 5 procent van de werkelijk gedane uitgaven, met een maximum voordeel van 320 euro. Dat laatste wordt bereikt met een investering van 6437,50 euro. Er moeten wel voor minstens 437,50 euro aan aandelen worden gekocht en de effecten moeten minstens vijf jaar worden behouden. (Belga)

De coöperatieve vennootschap Alterfin werd in 1994 opgericht. Ze is een samenwerkingsverband tussen Noord-Zuid-organisaties, financiële instellingen, sociale organisaties, enkele bedrijven en meer dan 3.500 particulieren. De vennootschap investeert haar vermogen in microkredietinstellingen en verenigingen van fairtradeproducten in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Die lenen het geld vervolgens door aan tienduizenden kleine lokale boeren. Met een klein bedrag kunnen die al een hele investering doen. De activiteit biedt de lokale boeren in de ontwikkelingslanden de kans het heft in eigen handen te nemen. En dat lukt. De leningen worden goed terugbetaald. Alterfin kan daardoor over het boekjaar 2012 een dividend van 3,35 procent uitbetalen op de inleg van zijn aandeelhouders. De opbrengst van aandelen van erkende coöperatieve maatschappijen is bovendien tot 190 euro per jaar vrijgesteld van belastingen. Boven dat bedrag wordt 25 procent roerende voorheffing afgehouden. Bij de huidige rentestand is dat een mooi rendement. Zeker omdat de aankoop van aandelen van Alterfin recht geeft op een belastingvermindering. Die bedraagt 5 procent van de werkelijk gedane uitgaven, met een maximum voordeel van 320 euro. Dat laatste wordt bereikt met een investering van 6437,50 euro. Er moeten wel voor minstens 437,50 euro aan aandelen worden gekocht en de effecten moeten minstens vijf jaar worden behouden. (Belga)