Het aantal aanvragen voor een hypothecair krediet daalde in het eerste trimester van dit jaar. Ook in bedragen werd een daling opgetekend in vergelijking met hetzelfde trimester van 2013: het aantal aanvragen daalde met -8,4%, het bedrag met iets minder dan 5%. In vergelijking met het eerste trimester van vorig jaar werden er ook minder hypothecaire kredietovereenkomsten afgesloten: in aantal is er een daling genoteerd met 11,3%, in bedrag met ongeveer 7,5%. Ten opzichte van vorig jaar werden minder kredietovereenkomsten gesloten voor de aankoop (-2.170, hetzij -8,8%), voor de bouw (-330, hetzij -6,4%) en voor de renovatie (-3.130, hetzij -16,5%) van een woning. Gelet op de daling aan vraagzijde en op het belang van de eigen woning als vierde pensioenpijler, is het meer dan ooit belangrijk dat bewust wordt omgesprongen met de hervorming van de regionale woonfiscaliteit. Mogelijks zal de te verwachten toekomstige duidelijkheid omtrent de woonbonus, het oppikkende economisch herstel en het opverende consumentenvertrouwen tot een herneming van de vraag leiden. Het gemiddelde ontleende bedrag voor de aankoop van een woning daalde in het eerste trimester van 2014 opnieuw licht tot ongeveer 133.000 EUR. Het gemiddelde bedrag voor een bouwkrediet schommelt rond 138.000 EUR (Belga)

Het aantal aanvragen voor een hypothecair krediet daalde in het eerste trimester van dit jaar. Ook in bedragen werd een daling opgetekend in vergelijking met hetzelfde trimester van 2013: het aantal aanvragen daalde met -8,4%, het bedrag met iets minder dan 5%. In vergelijking met het eerste trimester van vorig jaar werden er ook minder hypothecaire kredietovereenkomsten afgesloten: in aantal is er een daling genoteerd met 11,3%, in bedrag met ongeveer 7,5%. Ten opzichte van vorig jaar werden minder kredietovereenkomsten gesloten voor de aankoop (-2.170, hetzij -8,8%), voor de bouw (-330, hetzij -6,4%) en voor de renovatie (-3.130, hetzij -16,5%) van een woning. Gelet op de daling aan vraagzijde en op het belang van de eigen woning als vierde pensioenpijler, is het meer dan ooit belangrijk dat bewust wordt omgesprongen met de hervorming van de regionale woonfiscaliteit. Mogelijks zal de te verwachten toekomstige duidelijkheid omtrent de woonbonus, het oppikkende economisch herstel en het opverende consumentenvertrouwen tot een herneming van de vraag leiden. Het gemiddelde ontleende bedrag voor de aankoop van een woning daalde in het eerste trimester van 2014 opnieuw licht tot ongeveer 133.000 EUR. Het gemiddelde bedrag voor een bouwkrediet schommelt rond 138.000 EUR (Belga)