De meeste banken in ons land werken via een Belgische banklicentie. Ze hebben in ons land ook een eigen juridische structuur. En mochten ze over de kop gaan, dan stelt de Belgische overheid zich garant om alle spaarders tot 100.000 euro schadeloos te stellen. Andere banken werken niet met een eigen juridische structuur in ons land, maar via een bijkantoor van een instelling in een ander Europees land. In Europa volstaat het immers om een banklicentie in één land te hebben om de bankactviteiten ook in ander landen uit te oefenen. Instellingen die op deze laatste manier werken, vallen niet onder de Belgische depositogarantie, maar onder die van hun thuisland. Bij Deutsche Bank is dat Duitsland. Bij Rabobank.be is dat Nederland. En bij Fortuneo Frankrijk. De waarborg bedraagt echter overal minstens 100.000 euro per persoon. Spaarders die hun risico willen spreiden, kunnen hun spaargeld dus niet alleen over verschillende banken verdelen, maar ook over verschillende garantielanden. De crisis heeft immers geleerd dat ook de financiële sterkte van overheden zijn limieten kent. (Belga)

De meeste banken in ons land werken via een Belgische banklicentie. Ze hebben in ons land ook een eigen juridische structuur. En mochten ze over de kop gaan, dan stelt de Belgische overheid zich garant om alle spaarders tot 100.000 euro schadeloos te stellen. Andere banken werken niet met een eigen juridische structuur in ons land, maar via een bijkantoor van een instelling in een ander Europees land. In Europa volstaat het immers om een banklicentie in één land te hebben om de bankactviteiten ook in ander landen uit te oefenen. Instellingen die op deze laatste manier werken, vallen niet onder de Belgische depositogarantie, maar onder die van hun thuisland. Bij Deutsche Bank is dat Duitsland. Bij Rabobank.be is dat Nederland. En bij Fortuneo Frankrijk. De waarborg bedraagt echter overal minstens 100.000 euro per persoon. Spaarders die hun risico willen spreiden, kunnen hun spaargeld dus niet alleen over verschillende banken verdelen, maar ook over verschillende garantielanden. De crisis heeft immers geleerd dat ook de financiële sterkte van overheden zijn limieten kent. (Belga)