Wie gebruikmaakt van de inkomensgarantie voor ouderen (IGO) moet voldoen aan enkele strenge voorwaarden. Zo controleren postbodes of deze begunstigden niet meer dan 29 dagen per jaar in het buitenland verblijven. Het FIRM en het Steunpunt tot bestrijding van armoede stellen zich echter vragen bij de verblijfsvoorwaarde en de proportionaliteit van de controle. 'Als een postbode elk moment kan controleren of je wel thuis bent, heeft dat gevolgen voor je recht op privéleven. Mensen van een bepaalde leeftijd zijn bovendien niet altijd mobiel, terwijl postbodes slechts korte tijd blijven wachten', klinkt het.

De maatregel is volgens de instellingen erg ingrijpend, 'terwijl nog geen procent van de controles effectief een probleem aan het licht bracht'. Ze willen dat de verblijfsvoorwaarde en de controle daarop worden geëvalueerd. Zo moeten ouderen de gelegenheid krijgen om gehoord te worden en hun argumenten uiteen te zetten alvorens hun IGO door de federale pensioendienst wordt opgeschort, luidt het.

Nog volgens het FIRM en het Steunpunt tot bestrijding van armoede ligt het maximaal aantal dagen in het buitenland hoger voor andere sociale uitkeringen en wordt er best werk gemaakt van een harmonisering door de limiet op te trekken naar 90 dagen.

Wie gebruikmaakt van de inkomensgarantie voor ouderen (IGO) moet voldoen aan enkele strenge voorwaarden. Zo controleren postbodes of deze begunstigden niet meer dan 29 dagen per jaar in het buitenland verblijven. Het FIRM en het Steunpunt tot bestrijding van armoede stellen zich echter vragen bij de verblijfsvoorwaarde en de proportionaliteit van de controle. 'Als een postbode elk moment kan controleren of je wel thuis bent, heeft dat gevolgen voor je recht op privéleven. Mensen van een bepaalde leeftijd zijn bovendien niet altijd mobiel, terwijl postbodes slechts korte tijd blijven wachten', klinkt het.De maatregel is volgens de instellingen erg ingrijpend, 'terwijl nog geen procent van de controles effectief een probleem aan het licht bracht'. Ze willen dat de verblijfsvoorwaarde en de controle daarop worden geëvalueerd. Zo moeten ouderen de gelegenheid krijgen om gehoord te worden en hun argumenten uiteen te zetten alvorens hun IGO door de federale pensioendienst wordt opgeschort, luidt het.Nog volgens het FIRM en het Steunpunt tot bestrijding van armoede ligt het maximaal aantal dagen in het buitenland hoger voor andere sociale uitkeringen en wordt er best werk gemaakt van een harmonisering door de limiet op te trekken naar 90 dagen.