Drie groepen mensen hebben recht op een financiële tussenkomst. Het gaat om mensen met een verhoogde tegemoetkoming van de ziekte- en invaliiteitsverzekering die een jaarlijks bruto belastbaar inkomen hebben van hoogstens 16.632,81 euro plus 3.079,19 per persoon ten laste, mensen zonder recht op die verhoogde tegemoetkoming die aan dezelfde inkomstenvereisten voldoen (hierbij wordt ook rekening gehouden met het kadastraal inkomen (x3) van de onroerende goederen buiten de gezinswoning) en ten slotte met mensen in schuldbemiddeling.De tussenkomst van het fonds bedraagt 14 tot 20 cent per liter, afhankelijk van de aankoopprijs.De tegemoetkoming moet aangevaagd worden binnen de 60 dagen na levering.Mensen die aan de pomp in kleine hoeveelheden kopen, hebben recht op een forfaitaire tussenkomst van 210 euro. Eén aankoopbewijs volstaat daartoe. (DLA)

Drie groepen mensen hebben recht op een financiële tussenkomst. Het gaat om mensen met een verhoogde tegemoetkoming van de ziekte- en invaliiteitsverzekering die een jaarlijks bruto belastbaar inkomen hebben van hoogstens 16.632,81 euro plus 3.079,19 per persoon ten laste, mensen zonder recht op die verhoogde tegemoetkoming die aan dezelfde inkomstenvereisten voldoen (hierbij wordt ook rekening gehouden met het kadastraal inkomen (x3) van de onroerende goederen buiten de gezinswoning) en ten slotte met mensen in schuldbemiddeling.De tussenkomst van het fonds bedraagt 14 tot 20 cent per liter, afhankelijk van de aankoopprijs.De tegemoetkoming moet aangevaagd worden binnen de 60 dagen na levering.Mensen die aan de pomp in kleine hoeveelheden kopen, hebben recht op een forfaitaire tussenkomst van 210 euro. Eén aankoopbewijs volstaat daartoe. (DLA)