De Federatie Vrije Beroepen en de VDAB ondertekenden een samenwerkingsovereenkomst. Via het akkoord willen beide organisaties samenwerken om vrije beroepen te ondersteunen op het vlak van aanwerving, opleiding en ontslag. Vorig jaar bevatte de VDAB-databank gemiddeld immers 9.607 werkzoekende vrije beroepen per maand. Daarnaast plaatsten zo'n 20.000 vrije beroepen een vacature, waarvan 8 op 10 werd ingevuld. "Vrije beroepen zijn steeds grotere werkgevers. Elk jaar creëren ze ruim 7.000 banen. Personeelsbeleid wint meer aan belang", aldus Jan Sap van de FVB. Het samenwerkingsakkoord tussen VDAB en de Federatie Vrije Beroepen voorziet in elke provincie een VDAB-accountmanager als aanspreekpunt voor vrije beroepen op het vlak van aanwerving, opleiding of ontslag van werknemers. Daarnaast komt er een workshop in elke provincie over HRM in het vrije beroep, een webleercursus voor administratief medewerkers over vakterminologie in de advocatuur, gaan beide organisaties hun websites maximaal koppelen, wisselen ze informatie uit en verspreiden ze geanonimiseerde cv's. (Belga)

De Federatie Vrije Beroepen en de VDAB ondertekenden een samenwerkingsovereenkomst. Via het akkoord willen beide organisaties samenwerken om vrije beroepen te ondersteunen op het vlak van aanwerving, opleiding en ontslag. Vorig jaar bevatte de VDAB-databank gemiddeld immers 9.607 werkzoekende vrije beroepen per maand. Daarnaast plaatsten zo'n 20.000 vrije beroepen een vacature, waarvan 8 op 10 werd ingevuld. "Vrije beroepen zijn steeds grotere werkgevers. Elk jaar creëren ze ruim 7.000 banen. Personeelsbeleid wint meer aan belang", aldus Jan Sap van de FVB. Het samenwerkingsakkoord tussen VDAB en de Federatie Vrije Beroepen voorziet in elke provincie een VDAB-accountmanager als aanspreekpunt voor vrije beroepen op het vlak van aanwerving, opleiding of ontslag van werknemers. Daarnaast komt er een workshop in elke provincie over HRM in het vrije beroep, een webleercursus voor administratief medewerkers over vakterminologie in de advocatuur, gaan beide organisaties hun websites maximaal koppelen, wisselen ze informatie uit en verspreiden ze geanonimiseerde cv's. (Belga)