Volgens het VBO is de recente conjunctuurenquête de meest optimistische sinds december 2010. Het cijfer moet echter omzichtig worden geïnterpreteerd. De toegevoegde waarde in de afgelopen kwartalen (en jaren) immers zo getroffen geweest dat deze nog maar moeilijk veel verder kon terugvallen. Door de betere prestaties van de voornaamste exportmarkten, trekt ook de Belgische economie lichtjes aan. Niettemin is de economische heropleving fragiel. Zo verwacht slechts 10% van de sectoren een verbetering in de komende zes maanden: de overige 90% is evenredig verdeeld over een status-quo en een mogelijk verdere daling. Dit toont dat de arbeidsmarkt het in de komende maanden moeilijk zal blijven hebben. Wat betreft de investeringen, gaat zo'n kleine 30% van de sectoren uit van een verbetering: ongeveer de helft verwacht daarentegen eerder een stabilisering. De jobcreatie tussen 2007 en 2012 toont evenmin opbeurende cijfers. Het merendeel van de jobgroei vond niet plaats in de marktsector (+6.900), maar wel in de niet-marktsector (+163.500) . De toegevoegde waarde van de industrie bevindt zich nog steeds meer dan 10% onder het pre-crisisniveau. Hetzelfde geldt voor de investeringen van de ondernemingen. Tevens waarschuwt het VBO voor de dalende handelsbalans en het verlies van marktaandeel ten opzichte van buurlanden als Nederland en Duitsland. (Belga)

Volgens het VBO is de recente conjunctuurenquête de meest optimistische sinds december 2010. Het cijfer moet echter omzichtig worden geïnterpreteerd. De toegevoegde waarde in de afgelopen kwartalen (en jaren) immers zo getroffen geweest dat deze nog maar moeilijk veel verder kon terugvallen. Door de betere prestaties van de voornaamste exportmarkten, trekt ook de Belgische economie lichtjes aan. Niettemin is de economische heropleving fragiel. Zo verwacht slechts 10% van de sectoren een verbetering in de komende zes maanden: de overige 90% is evenredig verdeeld over een status-quo en een mogelijk verdere daling. Dit toont dat de arbeidsmarkt het in de komende maanden moeilijk zal blijven hebben. Wat betreft de investeringen, gaat zo'n kleine 30% van de sectoren uit van een verbetering: ongeveer de helft verwacht daarentegen eerder een stabilisering. De jobcreatie tussen 2007 en 2012 toont evenmin opbeurende cijfers. Het merendeel van de jobgroei vond niet plaats in de marktsector (+6.900), maar wel in de niet-marktsector (+163.500) . De toegevoegde waarde van de industrie bevindt zich nog steeds meer dan 10% onder het pre-crisisniveau. Hetzelfde geldt voor de investeringen van de ondernemingen. Tevens waarschuwt het VBO voor de dalende handelsbalans en het verlies van marktaandeel ten opzichte van buurlanden als Nederland en Duitsland. (Belga)