In de gestandaardiseerde informatiefiche moet de bank onder meer de naam van de spaarrekening vermelden, alsook de rentevergoeding, de kosten en de eventuele voorwaarden die aan de intekenaar worden opgelegd. Het gaat niet om een reclamestuk. De financiële instellingen mogen er dus alleen inzetten wat wordt gevraagd. De gevraagde gegevens zijn bovenien voor alle banken en alle spaarrekeningen identiek. Het document verhoogt niet alleen de vergelijkbaarheid van de spaarrekeningen tussen de diverse banken, maar ook tussen de verschillende financiële producten per bank. De nieuwe verplichting slaat op de zogenaamde gereglementeerde spaarrekeningen. Dit zijn de spaarboekjes waarvoor een vrijstelling van roerende voorheffing geldt voor de eerste schijf van 1.880 euro per persoon. Om daaraan te voldoen, moeten de banken zich houden aan regels over maximumtarieven voor de basisrente en getrouwheidspremie en aan een reeks toegelaten verrichtingen. De regeling op de informatiefiche werd op 8 juli in het staatsblad gepubliceerd. Ze wordt vier weken later van kracht. Voor onder meer beleggingsfondsen waren de banken al geruime tijd verplicht om een gestandaardiseerd document aan te bieden. (Belga)

In de gestandaardiseerde informatiefiche moet de bank onder meer de naam van de spaarrekening vermelden, alsook de rentevergoeding, de kosten en de eventuele voorwaarden die aan de intekenaar worden opgelegd. Het gaat niet om een reclamestuk. De financiële instellingen mogen er dus alleen inzetten wat wordt gevraagd. De gevraagde gegevens zijn bovenien voor alle banken en alle spaarrekeningen identiek. Het document verhoogt niet alleen de vergelijkbaarheid van de spaarrekeningen tussen de diverse banken, maar ook tussen de verschillende financiële producten per bank. De nieuwe verplichting slaat op de zogenaamde gereglementeerde spaarrekeningen. Dit zijn de spaarboekjes waarvoor een vrijstelling van roerende voorheffing geldt voor de eerste schijf van 1.880 euro per persoon. Om daaraan te voldoen, moeten de banken zich houden aan regels over maximumtarieven voor de basisrente en getrouwheidspremie en aan een reeks toegelaten verrichtingen. De regeling op de informatiefiche werd op 8 juli in het staatsblad gepubliceerd. Ze wordt vier weken later van kracht. Voor onder meer beleggingsfondsen waren de banken al geruime tijd verplicht om een gestandaardiseerd document aan te bieden. (Belga)