Behalve de regionale en federale verkiezingen, vinden zondag 26 mei ook de Europese verkiezingen plaats. Wie een onderbouwde keuze wil maken, heeft zich wellicht onder meer verdiept in de programma's van de Europese partijen. Maar wanneer de verkiezingsresultaten bekend zijn en partijen concreet vorm moeten geven aan hun beloftes, dringt een nieuwe vraag zich op: waar halen die Europese politieke partijen hun middelen? Met andere woorden, aan welke geldschieters moeten ze na de verkiezingen verantwoording afleggen?
...