Luminus pakte maandag samen met de sociale secretariaten Attentia, SD Worx en Partena Professional uit met een plan waarbij werkgevers hun personeel de mogelijkheid bieden om hun flexibele verloning te gebruiken om hun elektriciteitsfactuur te betalen. Het is een manier om de hoge fiscale lasten op arbeid te omzeilen. 'Een win-win voor beide partijen', zei Luminus. 'Werkgevers verhogen de aantrekkelijkheid van hun salarispakket zonder extra kosten en werknemers kunnen een fiscaal voordeel behalen tot 500 euro per jaar, afhankelijk van hun verbruik.'

Maar minister van Financiën Vincent Van Peteghem is not amused met de extra 'fiscale koterij'. 'Dit staat haaks op het beleid dat de minister wil voeren en met wat er in het regeerakkoord staat', zegt woordvoerster Miet Deckers. 'In het regeerakkoord is afgesproken om te komen tot een brede fiscale hervorming om het belastingsstelsel te hervormen en te vereenvoudigen. Bedoeling is om geleidelijk te verschuiven van alternatieve verloningsvormen richting verloning in euro's', klinkt het. 'Dit soort fiscale koterijen staan haaks op die plannen.'

Volgens Deckers werken het kabinet en de administratie aan een manier om dit soort fiscale optimalisatietechnieken tegen te gaan. 'We waren hier al aan het werken nog voor de bekendmaking van de plannen van Luminus. We bekijken nu wel samen met de administratie hoe we hier zo snel als mogelijk paal en perk aan kunnen stellen.'

Luminus pakte maandag samen met de sociale secretariaten Attentia, SD Worx en Partena Professional uit met een plan waarbij werkgevers hun personeel de mogelijkheid bieden om hun flexibele verloning te gebruiken om hun elektriciteitsfactuur te betalen. Het is een manier om de hoge fiscale lasten op arbeid te omzeilen. 'Een win-win voor beide partijen', zei Luminus. 'Werkgevers verhogen de aantrekkelijkheid van hun salarispakket zonder extra kosten en werknemers kunnen een fiscaal voordeel behalen tot 500 euro per jaar, afhankelijk van hun verbruik.' Maar minister van Financiën Vincent Van Peteghem is not amused met de extra 'fiscale koterij'. 'Dit staat haaks op het beleid dat de minister wil voeren en met wat er in het regeerakkoord staat', zegt woordvoerster Miet Deckers. 'In het regeerakkoord is afgesproken om te komen tot een brede fiscale hervorming om het belastingsstelsel te hervormen en te vereenvoudigen. Bedoeling is om geleidelijk te verschuiven van alternatieve verloningsvormen richting verloning in euro's', klinkt het. 'Dit soort fiscale koterijen staan haaks op die plannen.' Volgens Deckers werken het kabinet en de administratie aan een manier om dit soort fiscale optimalisatietechnieken tegen te gaan. 'We waren hier al aan het werken nog voor de bekendmaking van de plannen van Luminus. We bekijken nu wel samen met de administratie hoe we hier zo snel als mogelijk paal en perk aan kunnen stellen.'