Het valt echter aan te raden om een 'redelijke' termijn in acht te nemen, bijvoorbeeld twee maanden. Uw ex-boekhouder is trouwens verplicht u alle documenten van uw boekhouding terug te geven, ook wanneer u nog openstaande facturen hebt. Weigering tot teruggave wordt in kortgeding door de rechter beslist: een gerechtsdeurwaarder voert het vonnis uit. U kunt ook uw nieuwe boekhouder de volmacht geven om uw boekhouding bij uw oude boekhouder op te halen: hij weet precies wat hij moet terugkrijgen en kan zo ineens checken of de boekhouding wel volledig is. Ga bij een overstap naar een nieuwe boekhouder ook na of u alle volmachten -bijvoorbeeld voor het indienen van de belastingaangifte - hebt overgedragen aan uw nieuwe boekhouder. Het beste moment om van boekhouder te veranderen, is meteen na de afsluiting van een boekjaar. Vanzelfsprekend is het raadzaam om meteen goede afspraken op papier te zetten over de tarieven voor de vaste formaliteiten en speciale gevallen. (Belga)

Het valt echter aan te raden om een 'redelijke' termijn in acht te nemen, bijvoorbeeld twee maanden. Uw ex-boekhouder is trouwens verplicht u alle documenten van uw boekhouding terug te geven, ook wanneer u nog openstaande facturen hebt. Weigering tot teruggave wordt in kortgeding door de rechter beslist: een gerechtsdeurwaarder voert het vonnis uit. U kunt ook uw nieuwe boekhouder de volmacht geven om uw boekhouding bij uw oude boekhouder op te halen: hij weet precies wat hij moet terugkrijgen en kan zo ineens checken of de boekhouding wel volledig is. Ga bij een overstap naar een nieuwe boekhouder ook na of u alle volmachten -bijvoorbeeld voor het indienen van de belastingaangifte - hebt overgedragen aan uw nieuwe boekhouder. Het beste moment om van boekhouder te veranderen, is meteen na de afsluiting van een boekjaar. Vanzelfsprekend is het raadzaam om meteen goede afspraken op papier te zetten over de tarieven voor de vaste formaliteiten en speciale gevallen. (Belga)