Het is dus gevaarlijk om nu al besluiten te trekken, want de kans dat ze voorbarig zijn, is niet denkbeeldig. Maar we kunnen wel al het voorlopige besluit trekken dat het gemakkelijkste beursjaar voorbij is. 2010 wordt moeilijker omdat de lat hoger ligt.

Sinds het resultatenseizoen in de Verenigde Staten op gang is gekomen, stokt het op de beurzen. Het ging meteen mis met de traditionele opener van het resultatenseizoen, de kwartaalcijfers van aluminiumproducent Alcoa. De omzet was wel goed, maar de winst voldeed niet aan de verwachtingen en dus werd de koers meteen lager gezet. Die marktreactie op dat eerste belangwekkende Amerikaanse kwartaalresultaat viel meteen op.

Het zette de toon. Als de cijfers of vooruitzichten ontgoochelen, dan gaat de koers achteruit. Er zijn veel aandelenkoersen die van Alcoa gevolgd. Als de resultaten echt goed zijn, komt er wel nog een stijging. Wat we interessant vinden, is dat wanneer het nieuws gemengd is, toch de negatieve stemming overheerst. Dat wijst erop dat analisten en beleggers meer verwachten en eisen dan vorig jaar. De reactie is nu dan ook anders dan in de twee voorgaande kwartalen. Toen werd er immers weinig tot niets verwacht. De houding van de markt is dus een stuk kritischer. Dat is een rechtstreeks gevolg van het feit dat de beurzen vanaf het dieptepunt al 60% zijn hersteld. Heel wat aandelen zijn dus van schromelijk ondergewaardeerd naar normaal of licht ondergewaardeerd geëvolueerd. En dus liggen de eisen hoger dan drie of zes maanden geleden.

Er is natuurlijk meer dan alleen maar de kwartaalcijfers die de aandelenmarkten onder druk zetten. Er is ook de vrees voor de vertraging van de Chinese groei nu de banken minder kredieten kunnen verstrekken omdat de autoriteiten hen ertoe verplichten meer reserves aan te houden. De Chinese economie kende het afgelopen trimester alweer een dubbelcijferige groei (10,5%), met dank aan massale stimuleringsmaatregelen voor infrastructuur. Gezien met het naderende Chinese Nieuwjaar is het geen slecht idee om de activiteiten wat af te koelen. We bestempelen dat eerder als een verstandige maatregel, die brengt duurzaamheid in de groei. Het zou dan ook eerder de markten moeten geruststellen dan ze te verontrusten. Beter dat dan Amerikaanse toestanden. In de VS liet men immers de ontwikkeling van zeepbellen toe, die dan een immense schade hebben aangericht eens ze werden doorprikt. Daarnaast is er natuurlijk ook de Griekse situatie, die door de financiële markten steeds meer als een tragedie beschouwd wordt, een exponent van het toenemende besef dat de westerse overheden wel heel grote tekorten hebben en heel snel veel extra schulden hebben gemaakt. Op termijn zal blijken dat Griekenland maar het topje van de ijsberg was, maar geïsoleerd weegt het niet zwaar genoeg door om de financiële markten zware averij te doen oplopen. Al speelt het de dollar de jongste weken duidelijk wel in de kaart.

Aan de koersontwikkeling in januari wordt door heel wat beleggers het nodige belang gehecht. Er is de beurswijsheid 'So goes january, so goes the year'. De eerste maand zou dus een voorspellend karakter hebben voor de overige elf maanden. Vorig jaar voorspelde januari in elk geval helemaal niet de juiste richting voor de rest van het beursjaar. Tot nader order beschouwen we de huidige correctie als tussentijds en niet als een trendommekeer. We mikken nog steeds op een goed beursjaar 2010 en vinden het eerder een gezonde correctie. Die kan heel wat aandelen weer aantrekkelijk maken voor het vele geld dat nog aan de zijlijn staat. Maar de eerste weken van het nieuwe jaar hebben ons ook duidelijk gemaakt dat we dit jaar erg alert zullen moeten zijn en de ontwikkelingen op de voet moeten volgen. Beurswinsten zullen dit jaar meer inspiratie en inspanning vergen dan vorig jaar.

Danny Reweghs

Directeur strategie

Het is dus gevaarlijk om nu al besluiten te trekken, want de kans dat ze voorbarig zijn, is niet denkbeeldig. Maar we kunnen wel al het voorlopige besluit trekken dat het gemakkelijkste beursjaar voorbij is. 2010 wordt moeilijker omdat de lat hoger ligt. Sinds het resultatenseizoen in de Verenigde Staten op gang is gekomen, stokt het op de beurzen. Het ging meteen mis met de traditionele opener van het resultatenseizoen, de kwartaalcijfers van aluminiumproducent Alcoa. De omzet was wel goed, maar de winst voldeed niet aan de verwachtingen en dus werd de koers meteen lager gezet. Die marktreactie op dat eerste belangwekkende Amerikaanse kwartaalresultaat viel meteen op. Het zette de toon. Als de cijfers of vooruitzichten ontgoochelen, dan gaat de koers achteruit. Er zijn veel aandelenkoersen die van Alcoa gevolgd. Als de resultaten echt goed zijn, komt er wel nog een stijging. Wat we interessant vinden, is dat wanneer het nieuws gemengd is, toch de negatieve stemming overheerst. Dat wijst erop dat analisten en beleggers meer verwachten en eisen dan vorig jaar. De reactie is nu dan ook anders dan in de twee voorgaande kwartalen. Toen werd er immers weinig tot niets verwacht. De houding van de markt is dus een stuk kritischer. Dat is een rechtstreeks gevolg van het feit dat de beurzen vanaf het dieptepunt al 60% zijn hersteld. Heel wat aandelen zijn dus van schromelijk ondergewaardeerd naar normaal of licht ondergewaardeerd geëvolueerd. En dus liggen de eisen hoger dan drie of zes maanden geleden. Er is natuurlijk meer dan alleen maar de kwartaalcijfers die de aandelenmarkten onder druk zetten. Er is ook de vrees voor de vertraging van de Chinese groei nu de banken minder kredieten kunnen verstrekken omdat de autoriteiten hen ertoe verplichten meer reserves aan te houden. De Chinese economie kende het afgelopen trimester alweer een dubbelcijferige groei (10,5%), met dank aan massale stimuleringsmaatregelen voor infrastructuur. Gezien met het naderende Chinese Nieuwjaar is het geen slecht idee om de activiteiten wat af te koelen. We bestempelen dat eerder als een verstandige maatregel, die brengt duurzaamheid in de groei. Het zou dan ook eerder de markten moeten geruststellen dan ze te verontrusten. Beter dat dan Amerikaanse toestanden. In de VS liet men immers de ontwikkeling van zeepbellen toe, die dan een immense schade hebben aangericht eens ze werden doorprikt. Daarnaast is er natuurlijk ook de Griekse situatie, die door de financiële markten steeds meer als een tragedie beschouwd wordt, een exponent van het toenemende besef dat de westerse overheden wel heel grote tekorten hebben en heel snel veel extra schulden hebben gemaakt. Op termijn zal blijken dat Griekenland maar het topje van de ijsberg was, maar geïsoleerd weegt het niet zwaar genoeg door om de financiële markten zware averij te doen oplopen. Al speelt het de dollar de jongste weken duidelijk wel in de kaart. Aan de koersontwikkeling in januari wordt door heel wat beleggers het nodige belang gehecht. Er is de beurswijsheid 'So goes january, so goes the year'. De eerste maand zou dus een voorspellend karakter hebben voor de overige elf maanden. Vorig jaar voorspelde januari in elk geval helemaal niet de juiste richting voor de rest van het beursjaar. Tot nader order beschouwen we de huidige correctie als tussentijds en niet als een trendommekeer. We mikken nog steeds op een goed beursjaar 2010 en vinden het eerder een gezonde correctie. Die kan heel wat aandelen weer aantrekkelijk maken voor het vele geld dat nog aan de zijlijn staat. Maar de eerste weken van het nieuwe jaar hebben ons ook duidelijk gemaakt dat we dit jaar erg alert zullen moeten zijn en de ontwikkelingen op de voet moeten volgen. Beurswinsten zullen dit jaar meer inspiratie en inspanning vergen dan vorig jaar. Danny ReweghsDirecteur strategie