Studentenjobs genieten van een gunstige regeling voor de sociale bijdragen. Op het loon moeten maar 8,13 procent sociale bijdragen worden betaald, waarvan 5,42 procent ten laste van de werkgever en 2,71 procent ten laste van de student. Voor een volwaardig personeelslid bedraagt dit voor de werknemer alleen al 13,07 procent. De studentenjob kan maximaal 50 dagen per jaar worden uitgevoerd op dagen dat de student niet op school wordt verwacht. Voor studenten die op 30 juni afstuderen, moet de studentenarbeid bovendien voor 30 september liggen. De RSZ geeft deze speelruimte omdat studenten voor 1 oktober de mogelijkheid hebben om hun mening te herzien en alsnog verder te studeren. De RSZ-bijdrage die voor studenten wordt afgehouden, geeft hen geen rechten op een werkloosheidsvergoeding, noch op een opbouw van een pensioen. Wie dat wel wil, moet een volwaardig arbeidscontract afsluiten en de volledige bijdragen betalen. (Belga)

Studentenjobs genieten van een gunstige regeling voor de sociale bijdragen. Op het loon moeten maar 8,13 procent sociale bijdragen worden betaald, waarvan 5,42 procent ten laste van de werkgever en 2,71 procent ten laste van de student. Voor een volwaardig personeelslid bedraagt dit voor de werknemer alleen al 13,07 procent. De studentenjob kan maximaal 50 dagen per jaar worden uitgevoerd op dagen dat de student niet op school wordt verwacht. Voor studenten die op 30 juni afstuderen, moet de studentenarbeid bovendien voor 30 september liggen. De RSZ geeft deze speelruimte omdat studenten voor 1 oktober de mogelijkheid hebben om hun mening te herzien en alsnog verder te studeren. De RSZ-bijdrage die voor studenten wordt afgehouden, geeft hen geen rechten op een werkloosheidsvergoeding, noch op een opbouw van een pensioen. Wie dat wel wil, moet een volwaardig arbeidscontract afsluiten en de volledige bijdragen betalen. (Belga)