Als werknemer heeft u recht op een jaarlijkse vakantie en de uitbetaling van een vakantiegeld. Uw jaarlijkse vakantie verdient u op basis van de arbeidsprestaties gedurende het jaar dat voorafgaat aan het jaar waarin u de vakantie effectief neemt. Dit geldt ook voor het vakantiegeld. Dat wordt betaald, doorgaans eind mei of eind juni van het jaar volgend op het jaar van de arbeidsprestaties die er op recht geven. De Belgische regeling is evenwel strijdig met een Europese richtlijn die reeds dateert van 2003. Volgens deze richtlijn moeten werknemers vier weken vakantie per jaar kunnen nemen met behoud van het loon. Er ligt nu een voorstel van de Nationale Arbeidsraad op het bureau van minister van Werk Monica De Coninck om de Belgische wetgeving aan te passen aan de Europese richtlijn. Volgens dit voorstel heeft een werknemer voortaan recht op een 'Europese vakantie', een systeem waarbij men vijf vakantiedagen (of één week vakantie) verwerft per periode van drie maanden werk. Dit betekent meteen ook dat het vakantiegeld vlugger zal uitbetaald worden, namelijk al in het jaar waarin de prestaties worden geleverd. Het nieuwe systeem moet nog in concrete wetteksten worden gegoten, maar zou met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2012 worden toegepast.

Johan Steenackers

Als werknemer heeft u recht op een jaarlijkse vakantie en de uitbetaling van een vakantiegeld. Uw jaarlijkse vakantie verdient u op basis van de arbeidsprestaties gedurende het jaar dat voorafgaat aan het jaar waarin u de vakantie effectief neemt. Dit geldt ook voor het vakantiegeld. Dat wordt betaald, doorgaans eind mei of eind juni van het jaar volgend op het jaar van de arbeidsprestaties die er op recht geven. De Belgische regeling is evenwel strijdig met een Europese richtlijn die reeds dateert van 2003. Volgens deze richtlijn moeten werknemers vier weken vakantie per jaar kunnen nemen met behoud van het loon. Er ligt nu een voorstel van de Nationale Arbeidsraad op het bureau van minister van Werk Monica De Coninck om de Belgische wetgeving aan te passen aan de Europese richtlijn. Volgens dit voorstel heeft een werknemer voortaan recht op een 'Europese vakantie', een systeem waarbij men vijf vakantiedagen (of één week vakantie) verwerft per periode van drie maanden werk. Dit betekent meteen ook dat het vakantiegeld vlugger zal uitbetaald worden, namelijk al in het jaar waarin de prestaties worden geleverd. Het nieuwe systeem moet nog in concrete wetteksten worden gegoten, maar zou met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2012 worden toegepast. Johan Steenackers