De meeste familiale polissen stellen dat mensen die op vakantie komen tijdelijk worden opgenomen in uw gezin en bijgevolg mee worden verzekerd voor de schade die door hun toedoen zou ontstaan. Die geldt echter alleen voor schade aan derden, niet voor schade aan de andere meeverzekerden. Als u dus schade veroorzaakt aan de vakantiegasten of omgekeerd, is dit vaak niet standaard gedekt door de familiale polis. Slechts indien de verzekeraar in zijn voorwaarden bepaalt dat verzekerden tegenover elkaar toch als derden worden aanzien, is dat wel het geval. Bij andere polissen zijn vakantiegasten niet meeverzekerd. In dit geval worden ze automatisch wel als derden beschouwd. Veroorzaakt u dus door een onvoorzichtigheid schade aan uw gasten, dan is dit wel gedekt door de familiale polis. Veroorzaken zij schade, dan moeten ze eventueel terugvallen op een eigen polis. Let wel: de eventuele meeverzekering voor vakantiegasten in de polis van de onthaalgezinnen geldt alleen voor mensen die een tijdlang blijven, niet voor familieleden of kennissen die toevallig of voor de gelegenheid enkele uurtjes langskomen. (Belga)

De meeste familiale polissen stellen dat mensen die op vakantie komen tijdelijk worden opgenomen in uw gezin en bijgevolg mee worden verzekerd voor de schade die door hun toedoen zou ontstaan. Die geldt echter alleen voor schade aan derden, niet voor schade aan de andere meeverzekerden. Als u dus schade veroorzaakt aan de vakantiegasten of omgekeerd, is dit vaak niet standaard gedekt door de familiale polis. Slechts indien de verzekeraar in zijn voorwaarden bepaalt dat verzekerden tegenover elkaar toch als derden worden aanzien, is dat wel het geval. Bij andere polissen zijn vakantiegasten niet meeverzekerd. In dit geval worden ze automatisch wel als derden beschouwd. Veroorzaakt u dus door een onvoorzichtigheid schade aan uw gasten, dan is dit wel gedekt door de familiale polis. Veroorzaken zij schade, dan moeten ze eventueel terugvallen op een eigen polis. Let wel: de eventuele meeverzekering voor vakantiegasten in de polis van de onthaalgezinnen geldt alleen voor mensen die een tijdlang blijven, niet voor familieleden of kennissen die toevallig of voor de gelegenheid enkele uurtjes langskomen. (Belga)