De terugbetaling van verkeersboetes heeft zowel voor de werknemer als voor de werkgever gevolgen op fiscaal vlak. De werkgever zal eerst en vooral een solidariteitsbijdrage van 33% (en dus niet de normale sociale zekerheidsbijdrage) moeten betalen op het bedrag van de verkeersboete die hij in de plaats van zijn werknemer betaalt of hem terugbetaalt.

Welke zijn de fiscale gevolgen van deze terugbetaling voor u als werknemer? Wordt u wel of niet belast op de door uw werkgever (terug)betaalde verkeersboete? Als het gaat om de terugbetaling van een boete die u hebt opgelopen buiten de oefening van uw arbeidsovereenkomst (bv. tijdens uw vrije tijd) of tijdens de woon-werkverplaatsing, dan is deze terugbetaling belastbaar als een voordeel van alle aard. Dit betekent dat u tot 50% (plus gemeentebelasting) moet betalen op de terugbetaling.

Gaat het om de terugbetaling van een boete opgelopen tijdens de 'dienstuitoefening', dan wordt er nog eens volgend onderscheid gemaakt:

- boetes die niet het gevolg zijn van het opvolgen van bepaalde dwingende instructies van de werkgever; de terugbetaling wordt aangemerkt als een belastbaar voordeel van alle aard voor de werknemer;

- boetes die wel het gevolg zijn van het opvolgen van bepaalde dwingende instructies van de werkgever; de terugbetaling wordt aangemerkt als een zogenaamde kost eigen aan de werkgever en is dus niet belastbaar voor de werknemer.

Kan de werkgever de (terug)betaalde verkeersboetes op zijn beurt aftrekken als een werkelijke beroepskost? Nee, in principe niet, tenzij de terugbetaling als een belastbaar voordeel van alle aard wordt aangemerkt in hoofde van de werknemer en de werkgever het voordeel opneemt op de individuele loonfiche 281.

Johan Steenackers

De terugbetaling van verkeersboetes heeft zowel voor de werknemer als voor de werkgever gevolgen op fiscaal vlak. De werkgever zal eerst en vooral een solidariteitsbijdrage van 33% (en dus niet de normale sociale zekerheidsbijdrage) moeten betalen op het bedrag van de verkeersboete die hij in de plaats van zijn werknemer betaalt of hem terugbetaalt. Welke zijn de fiscale gevolgen van deze terugbetaling voor u als werknemer? Wordt u wel of niet belast op de door uw werkgever (terug)betaalde verkeersboete? Als het gaat om de terugbetaling van een boete die u hebt opgelopen buiten de oefening van uw arbeidsovereenkomst (bv. tijdens uw vrije tijd) of tijdens de woon-werkverplaatsing, dan is deze terugbetaling belastbaar als een voordeel van alle aard. Dit betekent dat u tot 50% (plus gemeentebelasting) moet betalen op de terugbetaling. Gaat het om de terugbetaling van een boete opgelopen tijdens de 'dienstuitoefening', dan wordt er nog eens volgend onderscheid gemaakt:- boetes die niet het gevolg zijn van het opvolgen van bepaalde dwingende instructies van de werkgever; de terugbetaling wordt aangemerkt als een belastbaar voordeel van alle aard voor de werknemer;- boetes die wel het gevolg zijn van het opvolgen van bepaalde dwingende instructies van de werkgever; de terugbetaling wordt aangemerkt als een zogenaamde kost eigen aan de werkgever en is dus niet belastbaar voor de werknemer.Kan de werkgever de (terug)betaalde verkeersboetes op zijn beurt aftrekken als een werkelijke beroepskost? Nee, in principe niet, tenzij de terugbetaling als een belastbaar voordeel van alle aard wordt aangemerkt in hoofde van de werknemer en de werkgever het voordeel opneemt op de individuele loonfiche 281.Johan Steenackers