De inflatie bleef beperkt in 2013. Het loon van werknemers in de privésector stijgt daardoor slechts licht in 2014. Hoeveel die verhoging bedraagt, hangt af van het paritair comité waartoe de werkgever behoort. De meeste bedienden vallen onder het aanvullend paritair comité 218. Hun brutolonen stijgen vanaf 1 januari 2014 met 1,02 procent.

De bedrijfsvoorheffing

Om te weten hoeveel u als werknemer of als bedrijfsleider netto verdient, moet u weten hoeveel bedrijfsvoorheffing wordt afgehouden van uw loon. De bedrijfsvoorheffing is de belasting die maandelijks wordt ingehouden door de werkgever (voor een bediende) of door de vennootschap (voor een bedrijfsleider), en die wordt doorgestort aan de fiscus. De bedrijfsvoorheffing die in januari 2014 afgaat van uw loon is al een deel van de belasting die u moet betalen voor het inkomstenjaar 2014.

De gezinssituatie heeft een belangrijke invloed op de bedrijfsvoorheffing. Van alleenstaanden en getrouwde en wettelijk samenwonende tweeverdieners wordt meer bedrijfsvoorheffing ingehouden dan van getrouwde en wettelijk samenwonende koppels van wie slechts een van de partners een beroepsinkomen heeft.

Voor werknemers wordt de bedrijfsvoorheffing berekend op het brutoloon, verminderd met de RSZ-bijdrage (in principe 13,07%). Op die bedrijfsvoorheffing worden nog enkele verminderingen toegepast, zoals voor kinderen ten laste.

Een voorbeeld

De wettelijke schalen van de bedrijfsvoorheffing worden elk jaar aangepast aan de index. Een voorbeeld: Koen is bediende en getrouwd met Sarah, die eveneens een beroepsinkomen heeft. Ze hebben één kind ten laste. Jan heeft een bruto-inkomen van 3000 euro per maand. Volgens zijn loonfiche van december 2013 heeft hij een brutoloon van 3000 euro per maand, waar 13,07 procent RSZ of 392,10 euro afgaat. De berekeningsbasis voor de bedrijfsvoorheffing bedraagt dus 3000 - 392,10 = 2607,9 euro. Daar gaat de bedrijfsvoorheffing van 747,74 euro en de bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid van 27,51 euro van af. Het nettoloon van Koen bedraagt zo 1832,65 euro per maand.

Welke nettoloon krijgt Koen in januari 2014, in de veronderstelling dat zijn brutoloon behouden blijft op 3000 euro? De berekeningsbasis voor de bedrijfsvoorheffing blijkt gelijk op 2607,9 euro. De bedrijfsvoorheffing bedraagt 743,09 euro, tegenover 747,74 euro in 2013, terwijl de bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid nog altijd 27,51 euro bedraagt. Het nettoloon van Koen komt uit op 1837,30 euro per maand. Koen houdt aan de indexering van de wettelijke schalen van de bedrijfsvoorheffing dus een iets hoger nettoloon over.

U kunt een brutoloon omrekenen naar een nettoloon en omgekeerd met de looncalculators op het internet. Daarvoor kunt u bijvoorbeeld de website van Vacature raadplegen (www.vacature.com, zie onder 'tools en 'testen').

De inflatie bleef beperkt in 2013. Het loon van werknemers in de privésector stijgt daardoor slechts licht in 2014. Hoeveel die verhoging bedraagt, hangt af van het paritair comité waartoe de werkgever behoort. De meeste bedienden vallen onder het aanvullend paritair comité 218. Hun brutolonen stijgen vanaf 1 januari 2014 met 1,02 procent. De bedrijfsvoorheffing Om te weten hoeveel u als werknemer of als bedrijfsleider netto verdient, moet u weten hoeveel bedrijfsvoorheffing wordt afgehouden van uw loon. De bedrijfsvoorheffing is de belasting die maandelijks wordt ingehouden door de werkgever (voor een bediende) of door de vennootschap (voor een bedrijfsleider), en die wordt doorgestort aan de fiscus. De bedrijfsvoorheffing die in januari 2014 afgaat van uw loon is al een deel van de belasting die u moet betalen voor het inkomstenjaar 2014. De gezinssituatie heeft een belangrijke invloed op de bedrijfsvoorheffing. Van alleenstaanden en getrouwde en wettelijk samenwonende tweeverdieners wordt meer bedrijfsvoorheffing ingehouden dan van getrouwde en wettelijk samenwonende koppels van wie slechts een van de partners een beroepsinkomen heeft. Voor werknemers wordt de bedrijfsvoorheffing berekend op het brutoloon, verminderd met de RSZ-bijdrage (in principe 13,07%). Op die bedrijfsvoorheffing worden nog enkele verminderingen toegepast, zoals voor kinderen ten laste. Een voorbeeld De wettelijke schalen van de bedrijfsvoorheffing worden elk jaar aangepast aan de index. Een voorbeeld: Koen is bediende en getrouwd met Sarah, die eveneens een beroepsinkomen heeft. Ze hebben één kind ten laste. Jan heeft een bruto-inkomen van 3000 euro per maand. Volgens zijn loonfiche van december 2013 heeft hij een brutoloon van 3000 euro per maand, waar 13,07 procent RSZ of 392,10 euro afgaat. De berekeningsbasis voor de bedrijfsvoorheffing bedraagt dus 3000 - 392,10 = 2607,9 euro. Daar gaat de bedrijfsvoorheffing van 747,74 euro en de bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid van 27,51 euro van af. Het nettoloon van Koen bedraagt zo 1832,65 euro per maand. Welke nettoloon krijgt Koen in januari 2014, in de veronderstelling dat zijn brutoloon behouden blijft op 3000 euro? De berekeningsbasis voor de bedrijfsvoorheffing blijkt gelijk op 2607,9 euro. De bedrijfsvoorheffing bedraagt 743,09 euro, tegenover 747,74 euro in 2013, terwijl de bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid nog altijd 27,51 euro bedraagt. Het nettoloon van Koen komt uit op 1837,30 euro per maand. Koen houdt aan de indexering van de wettelijke schalen van de bedrijfsvoorheffing dus een iets hoger nettoloon over. U kunt een brutoloon omrekenen naar een nettoloon en omgekeerd met de looncalculators op het internet. Daarvoor kunt u bijvoorbeeld de website van Vacature raadplegen (www.vacature.com, zie onder 'tools en 'testen').