Inkomsten of de tegenwaarde van de voordelen die iemand ontvangt uit de verhuur van een jacht-, vis- of vogelvangrecht zijn momenteel belastbaar tegen 25 procent. Die belasting wordt geheven op het gehele bedrag. Het bedrag wordt dus niet verlaagd voor eventuele kosten van de verhuurder. Het belastbaar bedrag bestaat overigens niet alleen uit de verhuring van het jachtrecht, maar ook uit eventuele vergoedingen die bovenop die huurprijs worden betaald voor het voederen van het wild of voor de schade die door het wild wordt veroorzaakt. Op de jachtrechten moet geen roerende voorheffing worden ingehouden door de schuldenaars. Artikel 111 van het KB/WIB 92 stelt dat er wordt afgezien van de inning als de verkrijgers van de vergoeding rijksinwoners zijn die aan de personenbelasting onderworpen zijn. Het jachtrecht behoort overigens toe aan de eigenaar van de gronden en niet aan de pachters. De inkomsten van het jachtrecht dienen op de aangifte opgenomen te worden in het deel II, vak XV - Diverse inkomsten, punt 2, e. (Belga)

Inkomsten of de tegenwaarde van de voordelen die iemand ontvangt uit de verhuur van een jacht-, vis- of vogelvangrecht zijn momenteel belastbaar tegen 25 procent. Die belasting wordt geheven op het gehele bedrag. Het bedrag wordt dus niet verlaagd voor eventuele kosten van de verhuurder. Het belastbaar bedrag bestaat overigens niet alleen uit de verhuring van het jachtrecht, maar ook uit eventuele vergoedingen die bovenop die huurprijs worden betaald voor het voederen van het wild of voor de schade die door het wild wordt veroorzaakt. Op de jachtrechten moet geen roerende voorheffing worden ingehouden door de schuldenaars. Artikel 111 van het KB/WIB 92 stelt dat er wordt afgezien van de inning als de verkrijgers van de vergoeding rijksinwoners zijn die aan de personenbelasting onderworpen zijn. Het jachtrecht behoort overigens toe aan de eigenaar van de gronden en niet aan de pachters. De inkomsten van het jachtrecht dienen op de aangifte opgenomen te worden in het deel II, vak XV - Diverse inkomsten, punt 2, e. (Belga)