Het vinden van het nodige startkapitaal en de administratieve rompslomp zijn voor een derde van de starters een hinderpaal. Dat de startersformaliteiten voor veel starters geen evidentie zijn, bewijst de gemiddelde duurtijd om die in orde te brengen. Een kwart van de starters heeft 2 weken tot een maand nodig om de administratie in orde te krijgen. Bij 1 op 10 duurt het 2 tot 3 maanden. Uit de Startersatlas 2014 van UNIZO, UCM en Graydon blijkt dat het aantal starters in ons land vorig jaar met 6,5 procent daalde. In Vlaanderen waren er 8,3 % minder starters, in Wallonië 7,1% en in Brussel 3%. Tijdens het eerste kwartaal van 2014 tellen we momenteel 6,94% minder starters. De effectieve daling zal vermoedelijk beperkt blijven tot 2,2% (t.o.v. eerste kwartaal 2013). Wat de provincies betreft, is de daling het grootst in West-Vlaanderen (-14%) en in Namen (-13%). Vooral de forse daling van het aantal opgestarte eenmanszaken (-8,8%) en van het aantal vrouwelijke zelfstandigen die een eigen zaak beginnen (-18,1%) valt op. In de dienstensectoren (40%), de bouw (11,6%) en de detailhandel (11%) werden de meeste nieuwe ondernemingen opgericht. De ondernemersorganisatie herhaalt dan ook haar oproep om meer te investeren in het ondernemersklimaat, onder andere door de vermindering van de administratieve lasten en de verbetering van het sociaal statuut van zelfstandigen. (Belga)

Het vinden van het nodige startkapitaal en de administratieve rompslomp zijn voor een derde van de starters een hinderpaal. Dat de startersformaliteiten voor veel starters geen evidentie zijn, bewijst de gemiddelde duurtijd om die in orde te brengen. Een kwart van de starters heeft 2 weken tot een maand nodig om de administratie in orde te krijgen. Bij 1 op 10 duurt het 2 tot 3 maanden. Uit de Startersatlas 2014 van UNIZO, UCM en Graydon blijkt dat het aantal starters in ons land vorig jaar met 6,5 procent daalde. In Vlaanderen waren er 8,3 % minder starters, in Wallonië 7,1% en in Brussel 3%. Tijdens het eerste kwartaal van 2014 tellen we momenteel 6,94% minder starters. De effectieve daling zal vermoedelijk beperkt blijven tot 2,2% (t.o.v. eerste kwartaal 2013). Wat de provincies betreft, is de daling het grootst in West-Vlaanderen (-14%) en in Namen (-13%). Vooral de forse daling van het aantal opgestarte eenmanszaken (-8,8%) en van het aantal vrouwelijke zelfstandigen die een eigen zaak beginnen (-18,1%) valt op. In de dienstensectoren (40%), de bouw (11,6%) en de detailhandel (11%) werden de meeste nieuwe ondernemingen opgericht. De ondernemersorganisatie herhaalt dan ook haar oproep om meer te investeren in het ondernemersklimaat, onder andere door de vermindering van de administratieve lasten en de verbetering van het sociaal statuut van zelfstandigen. (Belga)