Concreet betekent dit een verlies van 7.066 jobs, ofwel gemiddeld 588 per maand. Dit eerste kwartaal haalt de voorzichtige groei aan tewerkstelling die we in 2013 zagen weer onderuit", zegt de werkgeversorganisatie. Uit een enquête van UNIZO bij 926 ondernemers blijkt bovendien dat de hoge loonkost voor 8 op de 10 de belangrijkste reden is om geen eerste of extra personeelslid aan te nemen. De onzekerheid of iemand voor langere tijd tewerkgesteld kan worden en de kosten bij het beëindigen van een arbeidsovereenkomst weerhouden 4 op de 10 ondernemers. Het verdwijnen van de proefperiode remt bijna een derde, de administratieve rompslomp een kwart. Op sectoraal vlak levert de Unizo - tewerkstellingsmonitor een aantal verschillen op. Bij de financiële diensten (+8,7%) en de transportsector (+2,9%) stijgt de structurele tewerkstelling ten opzichte van het eerste kwartaal van 2013 met respectievelijk 8,7 procent en 2,9 procent. In de dienstensector en de distributie is er nagenoeg een status quo op het vlak van structurele tewerkstelling. De sterkste dalingen zien we in de horeca (-5,1%) en de gezondheidszorg (-3,4%). Ook de bouw (-1,7%), de industrie (-1,3%) en de vrije beroepen (-1,1%) krijgen klappen. Reden genoeg voor de werkgeversorganisatie om aan te dringen op een loonlastenverlaging van 5%, die 80.000 banen zou kunnen creëren. (Belga)

Concreet betekent dit een verlies van 7.066 jobs, ofwel gemiddeld 588 per maand. Dit eerste kwartaal haalt de voorzichtige groei aan tewerkstelling die we in 2013 zagen weer onderuit", zegt de werkgeversorganisatie. Uit een enquête van UNIZO bij 926 ondernemers blijkt bovendien dat de hoge loonkost voor 8 op de 10 de belangrijkste reden is om geen eerste of extra personeelslid aan te nemen. De onzekerheid of iemand voor langere tijd tewerkgesteld kan worden en de kosten bij het beëindigen van een arbeidsovereenkomst weerhouden 4 op de 10 ondernemers. Het verdwijnen van de proefperiode remt bijna een derde, de administratieve rompslomp een kwart. Op sectoraal vlak levert de Unizo - tewerkstellingsmonitor een aantal verschillen op. Bij de financiële diensten (+8,7%) en de transportsector (+2,9%) stijgt de structurele tewerkstelling ten opzichte van het eerste kwartaal van 2013 met respectievelijk 8,7 procent en 2,9 procent. In de dienstensector en de distributie is er nagenoeg een status quo op het vlak van structurele tewerkstelling. De sterkste dalingen zien we in de horeca (-5,1%) en de gezondheidszorg (-3,4%). Ook de bouw (-1,7%), de industrie (-1,3%) en de vrije beroepen (-1,1%) krijgen klappen. Reden genoeg voor de werkgeversorganisatie om aan te dringen op een loonlastenverlaging van 5%, die 80.000 banen zou kunnen creëren. (Belga)