Statistieken van het RSVZ geven aan dat het aantal zelfstandigen in België eind 2013 1.000.926 bedroeg, zo'n 65.000 meer dan 5 jaar geleden. Het aantal zelfstandigen in hoofdberoep klokt af op 685.365. De laatste vijf jaar werd een stijging opgetekend van 3,5%. De stijging is vooral een gevolg van de vele Roemeense en Bulgaarse zelfstandigen. In 2008 ging het nog om 6.183 Roemenen, in 2012 om 15.189. Het aantal Bulgaarse zelfstandigen steeg van 2.770 in 2008, naar 5.717 in 2012 Ook het aantal zelfstandigen dat na de pensioenleeftijd actief blijft, nam toe. Opvallend is de stijging van de zelfstandigen in bijberoep. 6% van de werknemers en ambtenaren heeft nu een zelfstandige bij-activiteit, zo'n 230.992 in 2013. Bij de vrouwen valt de stijging nog meer op: er zijn 26,82% meer zelfstandigen in bijberoep dan in 2009. Unizo kant zich echter tegen het misbruik dat van het systeem gemaakt wordt. Meer dan drie op vijf zelfstandigen in bijberoep betaalt geen sociale bijdragen omdat ze onder de toegelaten inkomensgrens blijven, terwijl ze wel fiscale fiscale kosten inbrengen. Unizo noemt dit "deloyale concurrentie" ten opzichte van zelfstandigen in hoofdberoep en "misbruik van het statuut van bijberoeper". De werkgeversorganisatie pleit voor een minimumbijdrage voor zelfstandigen in bijberoep en meer controle op het effectief uitoefenen van een bijberoep. "Als men na drie jaar geen winst maakt en een inkomen van nul euro blijft aangeven, moet men ervan uitgaan dat er geen werkelijke beroepsactiviteit is. Ten slotte zouden kosten van een bijberoep niet langer afgetrokken mogen worden van inkomsten van een hoofdactiviteit," luidt het. (Belga)

Statistieken van het RSVZ geven aan dat het aantal zelfstandigen in België eind 2013 1.000.926 bedroeg, zo'n 65.000 meer dan 5 jaar geleden. Het aantal zelfstandigen in hoofdberoep klokt af op 685.365. De laatste vijf jaar werd een stijging opgetekend van 3,5%. De stijging is vooral een gevolg van de vele Roemeense en Bulgaarse zelfstandigen. In 2008 ging het nog om 6.183 Roemenen, in 2012 om 15.189. Het aantal Bulgaarse zelfstandigen steeg van 2.770 in 2008, naar 5.717 in 2012 Ook het aantal zelfstandigen dat na de pensioenleeftijd actief blijft, nam toe. Opvallend is de stijging van de zelfstandigen in bijberoep. 6% van de werknemers en ambtenaren heeft nu een zelfstandige bij-activiteit, zo'n 230.992 in 2013. Bij de vrouwen valt de stijging nog meer op: er zijn 26,82% meer zelfstandigen in bijberoep dan in 2009. Unizo kant zich echter tegen het misbruik dat van het systeem gemaakt wordt. Meer dan drie op vijf zelfstandigen in bijberoep betaalt geen sociale bijdragen omdat ze onder de toegelaten inkomensgrens blijven, terwijl ze wel fiscale fiscale kosten inbrengen. Unizo noemt dit "deloyale concurrentie" ten opzichte van zelfstandigen in hoofdberoep en "misbruik van het statuut van bijberoeper". De werkgeversorganisatie pleit voor een minimumbijdrage voor zelfstandigen in bijberoep en meer controle op het effectief uitoefenen van een bijberoep. "Als men na drie jaar geen winst maakt en een inkomen van nul euro blijft aangeven, moet men ervan uitgaan dat er geen werkelijke beroepsactiviteit is. Ten slotte zouden kosten van een bijberoep niet langer afgetrokken mogen worden van inkomsten van een hoofdactiviteit," luidt het. (Belga)